1xbet

 

 

Kontakty

LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

LIPOVSKÁ, Veronika, Mgr.

koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5194 veronika.lipovska@euba.sk