EURAXESS

Ekonomická univerzita v Bratislave je súčasťou siete EURAXESS

Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala dňa 28. februára 2024 Declaration of Commitment a pripojila sa do iniciatívy Európskej komisie a celoeurópskej siete EURAXESS – Researchers in Motion (EURAXESS – Výskumníci v pohybe), ktorá  spája 600 servisných centier v 43 krajinách sveta.

V novovytvorenom Welcome centre poskytne administratívnu podporu a umožní prístup k širokému spektru bezplatných informácií a služieb pre výskumníkov so záujmom o pôsobenie na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Welcome centrum Ekonomickej univerzite v Bratislave je kontaktným miestom v rámci univerzity, ktoré pri príchode výskumníkov na Slovensko zabezpečí asistenciu pri:

  • vybavovaní víz, pracovného povolenia, zdravotného poistenia na Slovensku,
  • poskytnutí internátneho ubytovania,
  • uznaní dokladov o vzdelaní,
  • mobilite s rodinnými príslušníkmi,
  • podpore kariérneho rozvoja a jazykového vzdelávania.

Ekonomická univerzita v Bratislave získaním prestížneho ocenenia HR Excellence in Research (máj 2022), medzinárodnej akreditácie AACSB (november 2021) a zapojením sa do siete EURAXESS (február 2024) naďalej potvrdzuje svoju kvalitu - vytvára atraktívne pracovisko pre výskumných pracovníkov, kde kontinuálne napĺňa európske štandardy v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov, podpory ich profesionálneho rozvoja a transparentnosti ich výberového procesu v súlade so štandardmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Viac informácií o sieti EURAXESS nájdete na linku: https://euraxess.ec.europa.eu/

 

EURAXESS Slovensko je súčasťou európskej siete EURAXESS: https://www.euraxess.sk/sk

Aktuálne pracovné ponuky na portáli EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Kontakt na EURAXESS Welcome centrum na Ekonomickej univerzite v Bratislave: euraxess@euba.sk

 

Dotazník pre prijatých zahraničných pracovníkov: https://forms.office.com/e/M0SwXn45Nx