Sme veľmi radi, že pod záštitou vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, mohla už po druhýkrát Fakulta podnikového manažmentu dňa 6.2.2024 na pôde univerzity otvoriť kurz: Atribúty podnikania v zahraničnej praxi (APZP) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  V rámci zahájenia kurzu prijal pozvanie p. štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec, z vedenia univerzity p. rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a pani dekanka FPM doc. Ing. Anita Romanová, PhD., ktorí oficiálne otvorili a  privítali účastníkov kurzu.

Čítať ďalej...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vo vede, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015 a každoročne sa oslavuje 11. februára, zorganizovalo Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 12. februára 2024 ďalšie zo série podujatí pre výskumníčky s názvom "Scientific Café for Women,“ ktorého témou bolo „Zosúlaďovanie pracovného a osobného života“. Všetkým ženám, výskumníčkam a tvorivým pracovníčkam prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.

Čítať ďalej...

Ekonomická univerzita v Bratislave počas letného semestra akademického roka 2023/2024 privíta 104 výmenných študentov z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Najväčšiu skupinu tvoria študenti z našich partnerských inštitúcií vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku a Portugalsku, ktorí boli vyslaní prostredníctvom programu Erasmus+.Študenti zo Spojených štátov, Indie, Ukrajiny a Uzbekistanu prichádzajú v rámci bilaterálnej spolupráce a Národného štipendijného programu. Sme tiež radi, že môžeme privítať študentov z Gruzínska a Bosny a Hercegoviny, ktorí prichádzajú prostredníctvom programu Erasmus+ KA171 International Credit Mobility.

Čítať ďalej...

Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov. Takouto organizáciou je aj Alumni klub Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorý sa konal 1. februára 2024 v Michalovciach a v piatok 2. februára 2024 v Bratislave a v Košiciach, otvoril svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium a akademickú kariéru v oblasti ekonómie a manažmentu. Toto podujatie prilákalo v 3 mestách viac ako 2 000 študentov stredných a vysokých škôl zaujímajúcich sa o možnosti štúdia a vedeckej činnosti na jedinej univerzite na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, a ktorá je držiteľkou prestížnej medzinárodnej akreditácie AACSB.

Čítať ďalej...

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 24. januára 2024, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. odovzdal dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu dvom novovymenovaným docentom.

Čítať ďalej...

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal v utorok 23. januára 2024 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indie na Slovensku, J.E. Apoorva SRIVASTAVA, ktorú sprevádzal p. Ivan Kozinka z veľvyslanectva Indie.

Čítať ďalej...

Ekonomická univerzita v Bratislava zorganizovala 13. edíciu zimnej školy v spolupráci s prestížnou francúzskou univerzitou ESC Rennes School of Business. Dňa 8. januára 2024 sa otvoril 13. ročník podujatia, na ktorom participuje 16 zahraničných študentov pochádzajúcich z krajín ako Kolumbia, Filipíny, Mexiko, India, Pakistan, Čína či Taiwan. Okrem študentov z  ESC Rennes School of Business sa na výučbe už po druhýkrát účastnia aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorým sa okrem získania odborných vedomostí otvára možnosť zažiť internacionalizáciu v domácom prostredí.

Čítať ďalej...