Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci so združením Edukácia@Internet a Slovenskou esperantskou federáciou organizuje prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest’ 2018“, ktorý sa bude konať už koncom septembra v Bratislave! V dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 sa na EU v Bratislave budú jazyky skloňovať vo všetkých pádoch a to nie len po slovensky.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) 17. septembra 2018 slávnostne otvorila akademický rok 2018/2019. Rektor univerzity Ferdinand Daňo privítal študentov a zamestnancov univerzity konštatovaním: „Je po prázdninách, po dovolenkách, je nám ľúto, že leto končí a s ním aj zaslúžený oddych a čaká nás 10 mesiacov práce a štúdia, 10 mesiacov, počas ktorých sa sústredíme na plnenie povinností vyplývajúcich tak z našej pracovnej náplne, ako aj povinností spojených so štúdiom.“

Veríte v zázraky? Väčšina z Vás určite odpovie záporne, no verte či neverte, nám sa jeden podaril. Posúďte sami. Študovali sme na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia, odbore Ekonomicko-matematické výpočty. Promovali sme v roku 1978 a sme prvými absolventami skráteného štúdia - namiesto päť rokov sme študovali len štyri, vlastne štyri a pol, pretože promócie sme mali v neobvyklom čase – v októbri. (13. októbra 2018 uplynie presne 40 rokov od tejto pre nás významnej udalosti). Dostali sme diplomy a každý z nás šiel svojou cestou.

Ekonomická univerzita v Bratislave svojich študentov každoročne vysiela okrem študijných pobytov aj na praktické stáže Erasmus+. Študenti tak majú možnosť prepojiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti, zlepšiť si jazykových schopnosti a získať neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí. Tie im potom dávajú konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania po ukončení školy.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EU v Bratislave) a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR) podpísali 6. septembra 2018 memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedeckovýskumnej činnosti. Memorandum podpísali rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a prezident Finančného riaditeľstva SR František Imrecze.

Tím študentov študijného programu bankovníctvo Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na medzinárodnej súťaži Rotman European Trading Competition (RETC 2018), tentokrát v Ríme v dňoch 23. – 25. augusta 2018.

Každoročne si vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity pripomína pamiatku svojich ôsmich študentov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní a in memoriam im bol udelený titul Ing. 28. augusta 2018 sa prišli pokloniť ich pamiatke za vedenie univerzity prorektorka pre manažovanie akademických projektov Jana Peliová a prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, za študentov členovia Študentského parlamentu EU v Bratislave Darina Capiaková (viceprezidentka ŠP EU a predsedníčka ŠP NHF), Viktória Jakubovičová (predsedníčka ŠP FPM) a Tomáš Mazán (podpredseda ŠP NHF).

Workshop je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Poskytuje možnosti zdokonalenia sa v prezentácii vlastného výskumu a konzultácie s poprednými svetovými odborníkmi. Inštitút ponúka štipendiá pokrývajúce účasť na workshope. Deadline na podávanie prihlášok je 1. september.

BRATISLAVA. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl si v týchto dňoch pripomínajú 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosť, ktorá zastavila demokratizáciu českej a slovenskej spoločnosti, mala tragický vplyv nielen na politický, spoločenský, akademický a kultúrny život, ale aj súkromný život jednotlivcov žijúcich v Československu na ďalších 21 rokov.

Podkategórie