1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Vážení uchádzači o štúdium na EU v Bratislave, pozvánky na prijímacie konanie vám sú odoslané aj na vaše e-mailové adresy, ktoré ste si zadali pri podávaní prihlášky. V pozvánke sú podrobne uvedené všetky pokyny ku konaniu a priebehu prijímacej skúšky.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 3. mája 2021 dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent, doc. Ing. Petrovi Drábikovi, PhD., MSc., dekanovi Obchodnej fakulty EU v Bratislave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing v študijnom odbore ekonómia a manažment.

V stredu 28.04.2021 sme na predmete Corporate Social Responsibility na EU v Bratislave mali jedinečnú možnosť komunikovať s projektovým manažérom Paulo Vasconi Speroni z PRME (organizačnej zložky United Nations Global Compact, UNGC), ktorý informoval študentov a pedagógov o základných princípoch rôznych alternatív podpory udržateľného rozvoja, ktoré rozvíjajú u svojich aktuálnych aj potenciálnych členov, samozrejme aj na EU v Bratislave. Po srdečnom privítaní prorektorkou, doc. Ing. Paulou Puškárovou, DiS. art., PhD., ambasádorkou PRME, P. V. Speroni informoval virtuálne auditórium (našich zahraničných študentov od Venezuely až po Čínu) o početných centrálnych organizačných kooperačných iniciatívach v UNGC, špeciálne PRME a tiež najaktuálnejších inšpiratívnych trendoch, procesoch a projektov v rámci UNGC. Môžeme hodnotiť veľmi pozitívne priateľský a empatický prístup spíkra, projektového manažéra P. V. Speroni, o to viac, že s veľkým espritom a rád prekonával 6 hodinový časový rozdiel (prednáška začala o 11h SELC) a ocenil EU v Bratislave za excelentný prístup k udržateľnému rozvoju, primárne za inštitucionalizpovaný fungujúci etický manažment a líderské hnutie CSR v regióne, minimálne v krajinách V4.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa aj tento rok zúčastnila celosvetového hodnotenia #THEGlobalImpact 2021. Tento rebríček meria vplyv univerzít na dosahovanie 17 cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj @GlobalGoalsUN, ktoré pokrývajú všetko od príspevku k odstraňovaniu nerovností a podpory bezpečných miest, až po kvalitné vzdelávanie.