Potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? V súvislosti s aktuálnou situáciou ponúka Vydavateľstvo EKONÓM na EU v Bratislave pre študentov a zamestnancov komplexné zabezpečenie takejto služby. Tlač a zviazanie záverečnej práce prebehne prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2. Následne Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečí dodanie Vašej zviazanej záverečnej práce na dekanát príslušnej fakulty. A to všetko z pohodlia domova, bez návštevy vydavateľstva a univerzity.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe skutočnosti, že vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, ktorá platí od 12. marca 2020 od 6.00 hodiny a ktorej „cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR“ a na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 12. 3. 2020 vydáva

Krízový štáb EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2020, rozhodol, že od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou.

Dňa 3. marca 2020 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku, J.E. Margit BRUCK-FRIEDRICH, ktorá vystúpila s prednáškou v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prezentácii sa sústredila na dôležitosť medzinárodných zoskupení, výzvy, ktorým čelí Európska únia v 21. storočí a taktiež poukázala na význam ekonomickej a kultúrnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom.

Vážené dámy a páni, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2019 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov.