Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 7. februára 2020 od 8:00 do 12:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov) a v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach.

V dňoch 7. – 17. januára 2020 sa konal 10. ročník zimnej školy, ktorú Ekonomická univerzita v Bratislave organizovala v spolupráci s prestížnou francúzskou univerzitou ESC Rennes School of Business. Podujatie otvoril Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy. Akademický program bol určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov absolvovali výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Pedagogicky sa na projekte podieľali z francúzskej strany p. Shubho CHAKRABORTY z Katedry pre inovácie a stratégiu ESC Rennes School of Business a p. Richard BEDNÁR z Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave. Voľnočasový program pre študentov z Francúzska zabezpečovala dobrovoľnícka organizácia študentov Erasmus Student Network na EU v Bratislave.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand DAŇO prijal dňa 13. januára 2020 pána Emada ORFALYHO, konzula veľvyslanectva Sýrskej arabskej republiky so sídlom vo Viedni na vlastnú žiadosť. Konzula sprevádzal prezident Slovensko-sýrskej obchodnej a kultúrnej komory Ing. Ali ASSAD, PhD. Konzul odovzdal rektorovi EU V Bratislave list rektora Univerzity v Damasku. Hosťa v rámci jeho prvej návštevy Slovenska od nástupu do funkcie zaujímala akademická spolupráca EU v Bratislave s univerzitnými inštitúciami v Sýrii, kde vyjadril pripravenosť maximálne podporiť jej rozvoj. V rokoch 2017 – 2019 sa na EU v Bratislave implementoval mobilitný projekt v rámci programu Erasmus+ kľúčová akcia 107 s Tishreen University v Latakii. O medzinárodnej spolupráci hosťa informoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

V piatok 20. decembra 2019 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konal v poradí už 27. ročník odovzdávania cien najúspešnejším športovcom, športovkyniam, či športovým kolektívom pod názvom Bratislavská cena za šport.

Pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku zo zahraničia pripravila EU v Bratislave dva nové kurzy jazykovej prípravy. Už v januári začne kurz Intenzívnej jazykovej prípravy zameraný najmä za uchádzačov z krajín so slovanskými materinskými jazykmi a v septembri 2020 sa začne 10 mesačný kurz jazykovej prípravy pre všetkých záujemcov.

Čítať ďalej...

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú už po tretí krát zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #3, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, stolové hry, či hygienické potreby pre deti z detských domov a krízových centier.

V období od 13. do 17. novembra 2019 sa študenti EU v Bratislave zúčastnili 5. ročníka Svetových medzinárodných hier v chorvátskej Pule. Tento ročník šampionátu bol v znamení rekordov, zúčastnilo sa ho až 2200 študentov z 22 krajín a 62 univerzít. Súťažilo sa v 12-tich športových disciplínach. Študenti EU v Bratislave bojovali v disciplínach atletika, basketbal, futbal, stolný tenis, bedminton a plávanie.

Pri príležitosti 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku udelil Ján DUDÁK, riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ferdinandovi DAŇOVI, rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Plaketu riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR III. stupňa ako úprimné poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť a významný osobný prínos EU v Bratislave pre činnosť odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR.