Otváracie hodiny bufetov a jedální počas sviatkov

ŠJ Ekonóm:

  • ŠJ Ekonóm nevarí od 23.12.2022 do 02.01.2023
  • Variť začína 03.01.2023.

 

ŠJ Dolnozemská:

  • ŠJ Dolnozemská - celý január 2023 bude mať jedáleň a výdaj obedov od 11:00 do 13:00 hod.

 

Bufet V2:

  • Bufet zatvorený a nevarí od 22.12.2022 do 02.01.2023. 
  • Bufet začína variť od 03.01.2023.

 

 

 

Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny od 19.9.2022

Pondelok 11:00 - 14:00
Utorok  11:00 - 14:00
Streda 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 14:00
Piatok 11:00 - 14:00

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň Dolnozemská cesta 1


Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM, Prístavná 8

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 13:30
Utorok 11:00 - 13:30
Streda 11:00 - 13:30
Štvrtok 11:00 - 13:30
Piatok 11:00 - 13:30

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň EKONÓM


Bufet EU v Bratislave - budova V1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 13:30
Utorok  7:00 - 13:30
Streda 7:00 - 13:30
Štvrtok 7:00 - 13:30
Piatok 7:00 - 13:30

 


Bufet EU v Bratislave, budova V2

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00


 

Informácia pre stravníkov - vegánske jedlo

 

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 hod. do 13:30 hod.


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park (momentálne nie je v prevádzke)

 


Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná (momentálne nie je v prevádzke)