Zoznam rektorov Ekonomickej univerzity v Bratislave a jej predchodkýň od roku založenia v roku 1940

 

 
2015 - súčasnosť

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

Ferdinand Daňo
 
2007 - 2015

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD.

Rudolf Sivák
 
2000 - 2007

prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, CSc.

Vojtech Kollár
 
1994 - 2000

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj STERN, CSc.

Juraj Stern
 
1991 - 1994

prof. Ing. Mikuláš SEDLÁK, CSc.

Mikuláš Sedlák
 
1990 - 1991

doc. Ing. Ján PETRENKA, CSc.

Ján Petrenka
 
1985 - 1990

prof. Ing. Vladimír HÁČIK, DrSc.

Vladimír Háčik
 
1971 - 1985

prof. JUDr. Ladislav RENDOŠ, DrSc.

Ladislav Rendoš
 
1970 - 1970

doc. Ing. Andrej PIŠKANIN, CSc.

Andrej Piškanin
 
1969 - 1970

prof. Ing. Mikuláš SEDLÁK, CSc.

Mikuláš Sedlák
 
1966 - 1969

prof. Ing. Jozef ROSA, DrSc.

Jozef Rosa
 
1964 - 1966

prof. JUDr. Štefan FIŠERA, DrSc.

Štefan Fišera
 
1961 - 1964

doc. Ing. Pavol RAPOŠ, CSc.

Pavol Rapoš
 
1958 - 1961

doc. Ing. Viktor PAVLENDA, CSc.

Viktor Pavlenda
 
1952 - 1958

prof. RNDr. Anton KOTZIG

Anton Kotzig
 
1950 - 1952

JUDr. PhDr. Štefan REHÁK

Štefan Rehák
 
1949 - 1950

prof. Ing. Ladislav CICVÁREK

Ladislav Cicvárek
 
1948 - 1949

prof. Ing. Július PAZMAN

Július Pazman
 
1947 - 1948

prof. JUDr. Štefan LUBY

Štefan Luby
 
1945 - 1947

prof. Ing. Ladislav CICVÁREK

Ladislav Cicvárek
 
1944 - 1945

prof. Ing. Jozef FISCHHOF

Jozef Fischhof
 
1942 - 1944

prof. PhDr. Anton JUROVSKÝ

Anton Jurovský
 
1940 - 1942

prof. PhDr. Jur HRONEC

Jur Hronec