Voľné miesta v Materskej škole Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Máte doma škôlkara vo veku 3 - 6 rokov? Nepodarilo sa Vám ho umiestniť do škôlky? V Ecovčielke máme ešte pár voľných miest pre umiestnenie detí.

Škôlka Ecovčielka bola zaradená do siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sídli v samostatnej budove v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave v Bratislave-Petržalke.

V prípade záujmu o možnosti prihlásenia detí do materskej školy Ecovčielka a informácie o poplatkoch Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese ecovcielka@euba.sk alebo na tel. čísle: 0948 908 295 (pani riaditeľka Ľubica Ujváryová).

 

Materská škola Ekonomickej univerzity v Bratislave Ecovčielka 

 

Kontakt

ecovcielka@euba.sk

+421 948 908 295

 

UJVÁRYOVÁ, Ľubica, Mgr.

UJVÁRYOVÁ, Ľubica, Mgr.

riaditeľka

+421 2 6729 1479 +421 948 908 295 lubica.ujvaryova@euba.sk