Kontakty

MARTIŠKOVÁ, Viera

MARTIŠKOVÁ, Viera

referentka

A3.14 +421 2 6729 5191 viera.martiskova@euba.sk

Zahraničné pracovné cesty

Fakulty: Rektorát, FHI, FAJ, FMV, CTVŠ, CCV, Celouniverzitné pracoviská

PODHRADSKÁ, Petra

PODHRADSKÁ, Petra

referentka

A3.14 +421 2 6729 5193 petra.podhradska@euba.sk

Zahraničné pracovné cesty

Fakulty: NHF, OF, FPM, PHF