Študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje EUBA v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe, nájdete na www.workspaceeurope.sk.

 

wse dominika

 

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

  • Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

  • min. 2 a max. 12 mesiacov

Počet financovaných mesiacov:

  • Max. 3 mesiacov
  • 670 – 720 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

  • 35 - 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať:

  • po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

 

Informačná brožúrka

wse juraj

 

Aké stáže ponúka program?

  • Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent

 

wse karin

 

Ako sa prihlásiť?

 

Kontakty

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

Erasmus+ koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

E3.07 +421 2 6729 5194 petra.kadnarova@euba.sk