Študenti Ekonomickej Univerzity v Bratislave majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje EUBA v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe, nájdete na www.workspaceeurope.sk.

 

wse dominika

 

Stáže v rámci programu Erasmus+

Kto sa môže prihlásiť?

  • Študenti posledného ročníka bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

  • min. 2 a max. 12 mesiacov

Počet financovaných mesiacov:

  • Max. 3 mesiacov
  • 620 – 670 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

  • 35 - 40 h týždenne

Kedy môžem vycestovať:

  • po štátniciach (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

 

Informačná brožúrka

wse juraj

 

Aké stáže ponúka program?

  • Absolventskú pracovnú stáž môžete absolvovať vo všetkých krajinách EÚ + Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko
  • Stáž musíte absolvovať do jedného roka po ukončení štúdia, ALE prihlásiť sa musíte ešte ako študent

 

wse karin

 

Ako sa prihlásiť?

 

Kontakty

KRÁLIKOVÁ, Veronika, Mgr.

KRÁLIKOVÁ, Veronika, Mgr.

koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5194 veronika.kralikova@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok od 9:00 - 11:00

Streda od 13:00 - 15:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 760azb5