Zaujímaš sa o štúdium na EU v Bratislave a máš otázky ku konkrétnej fakulte alebo študijnému programu? 

  

Aké informácie sa na Dni otvorených dverí dozvieš?

  • o študijných programoch,
  • o možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • o podávaní prihlášok, prijímacom konaní a poplatkoch,
  • o študijných programoch v cudzích jazykoch
  • a o tom, ako sa dostať na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt.

 

PROGRAM DŇA OTVORENÝCH DVERÍ

štvrtok 1. februára 2024 - 10:00 - 12:00 hod.

na Podnikovohospodárskej fakulte v Michalovciach,

 

piatok 2. februára 2024 - 08:30 - 12:00 hod.

na Ekonomickej univerzite v Bratislave (platí pre všetky fakulty),

na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach,

 

Blok 1 - 08:45 - 09:15

Blok 2 - 09:30 - 10:00

Blok 3 - 10:15 - 10:45

Blok 4 - 11:00 - 11:30

 

Národohospodárska fakulta D117 Budova V1 (od zastávky vľavo)
Obchodná fakulta SM01 Budova V1 (od zastávky vľavo)
Fakulta hospodárskej informatiky B1.03 Budova V2 (od zastávky vpravo)
Fakulta podnikového manažmentu B1.02 Budova V2 (od zastávky vpravo)
Fakulta medzinárodných vzťahov B1.04 Budova V2 (od zastávky vpravo)
Fakulta aplikovaných jazykov B1.05 Budova V2 (od zastávky vpravo)
 
Erasmus+ študijné a stážové pobyty Vestibul Budova V2 (od zastávky vpravo)
Študijné programy v cudzom jazyku Vestibul Budova V2 (od zastávky vpravo)
Prípravné kurzy Vestibul Budova V2 (od zastávky vpravo)

 

Deň otvorených dverí