Zoznam členov etickej komisie

Predseda etickej komisie

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. - FPM

 

Členovia etickej komisie

  1. prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. - NHF
  2. doc. Ing. Zuzana Francová, PhD. - OF
  3. doc. Ing. Marian Reiff, PhD. - FHI
  4. doc. Ing. Eva Jančíková, PhD. - FMV
  5. PhDr. Roman Kvapil, PhD. - FAJ
  6. doc. PhDr. Ing. Robert Verner, PhD., MBA - PHF
  7. doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD. - Rada ZO OZ PŠaV
  8. Bc. Radovan Kopál - ŠP EU

 

Kontakt: eticka.komisia@euba.sk