PLÁN AKTIVÍT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE V ROKU 2019 V OBLASTI TRVALO-UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ZODPOVEDNÉHO SPRÁVANIA

V priebehu roku 2019 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) uskutočňujú aktivity zamerané špecificky na trvalo-udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (plán neobsahuje činnosti štandardného charakteru vyplývajúce zo Zákona o vysokých školách a súvisiacich zákonov) v oblasti relevantných stakeholderov:

 

Vzťah ku študentom

 • edukácia rozsiahleho počtu akreditovaných predmetov cieľovo zameraná na udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie v slovenskom a anglickom jazyku (napr. Ochrana spotrebiteľa, Zodpovedné podnikanie v praxi, Etika podnikania, Diplomacia v praxi, ....)
 • cieľovo-orientovaná tematická edukácia v rámci celoživotného vzdelávania realizovaná Bratislava Business Schol, ktorej každý kurz obsahuje princípy udržateľného rozvoja, napr. akreditované vzdelávacie programy pre TOP manažment a kontrolórov samosprávy, kurzy Univerzity tretieho veku, online vzdelávací program zameraný na nové trendy environmentálneho a sociálneho podnikania
 • realizácia rozsiahlej medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti - orientovaná špecificky (napr. projekt H2020 GA # 692413 EDGE, projekt H2020 GA # 822806 MAGYC, ...) aj integrálne (všetky projekty) na udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie
 • široká podpora diverzity študentov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity

 

Vzťah k zamestnancom

 • uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa vlastného výberu (nie formou kontraktačných partnerov)
 • osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov okrem dovolenky umožnenie pracovného voľna bez náhrady mzdy na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti v čase školských prázdnin v dĺžke 5 dní
 • pre deti zamestnancov organizovanie detského tábora zameraného na základný športový výcvik
 • široká podpora diverzity zamestnancov - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity.

 

Vzťah ku komunite

 • darovanie krvi študentov a pedagógov 2x v priebehu kalendárneho roka – február a november
 • predvianočná zbierka oblečenia – charitatívna akcia študentov a pedagógov pre určitú sociálne znevýhodnenú skupinu
 • silvestrovský beh pre zdravie Bratislavčanov
 • dobrovoľnícka činnosť na zlepšenie životného prostredia
 • rozvíjanie aktivít členstva v asociáciách podporujúcich udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (EUA, EFMD, AACSB International, ....) a spolupráce s podnikovou praxou podporujúcou udržateľný rozvoj a zodpovedné správanie (Business Leader Forum, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, ...)
 • široká podpora diverzity kooperujúcich subjektov komunity - vyplývajúca z aplikácie Charty diverzity.

 

Vzťah k environmentu

 • viaceré priebežné rekonštrukčné akcie, najmä rekonštrukciou tepelného hospodárstva – pokles spotreby tepla o cca 0,4%
 • optimalizácia spotreby materiálu, napr. papiera, tonerov,...
 • podpora zdokonalenia systému recyklácie odpadu.