A/7/2023 - Študijný poriadok EU v Bratislave - úplné znenie v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 - účinný od 1.9. 2017

A/2/2023 - Disciplinárny poriadok - nový – účinný od 24. 5. 2023

A/3/2023 - Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie EU v Bratislave - nový – účinný od 24. 5. 2023

Príkaz rektora č. 3/2023 - Využívanie antiplagiátorského systému TURNITIN