Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO. Združenie ISTC je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Zároveň dohliada na rozvoj zliav na celom svete a akceptáciu medzinárodných identifikačných preukazov. 

 

Čo preukaz ponúka:

Zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, cestovanie, ubytovanie, stravovanie či nákupy.

  • Komlexné cestovné poistenie do celého sveta za 12 € na celý rok.
  • Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých 40 krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie. 

S preukazom ITIC cobrand sa stanete súčasťou celosvetovej komunity učiteľov, ktorí využívajú množstvo zliav a výhod pri každodenných nákupoch v rôznych oblastiach na Slovensku i v zahraničí. 

 

Aktuálna ponuka

Aktuálne zľavy sledujte TU

ISIC aplikácia pre držiteľov preukazov ISIC aj ITIC – Váš preukaz, zľavy a kupóny v mobile. Viac informácií a možnosť stiahnuť tu: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/

 

Komu je preukaz určený a čo potrebujete k jeho vystaveniu

Preukaz ITIC môže byť vydaný pedagógovi ak je:

  1. v hlavnom pracovnom pomere so školou s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne alebo
  2. na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Inštitúcia musí byť akreditovaná MŠ SR.

Na vystavenie preukazu ITIC je potrebné:

  • jedna fotografia
  • preukaz totožnosti
  • poplatok za vystavenie preukazu 10€

 

Prolongačná známka ITIC 12/2020

pz 12 2020

Pre učiteľov, ktorí majú svoj Univerzitný preukaz ITIC a aj v tomto akademickom roku chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytuje, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.2020

letiaca znamka itic 2020 novelogo

Cena prolongačnej známky ITIC je 10,- € - platí do 31.12.2020

 

Poplatky je možné realizovať len „poštovým peňažným poukazom U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu7000080671/8180

IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671
Variabilný symbol 921411
KS 0379 pri platbe poštovou poukážkou alebo
KS 0308 pri bezhotovostnej platbe.
Adresa: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Informácie o vydávaní, aktivácii, prolongácii, stratách, kópiách... preukazov získate počas úradných hodín v miestnosti:

REGISTER ŠTUDENTA na EU (budova rektorátu, 9.posch. č.m. A9.05. ( +421 2 6729 5369 ) 

Utorok a štvrtok: od 9.00 hod. - do 11.00 hod.

 

SUŠKOVÁ, Zuzana, Ing.

SUŠKOVÁ, Zuzana, Ing.

vedúca oddelenia

D9.44 +421 2 6729 5144 +421 2 6729 5369 zuzana.suskova@euba.sk