Prevádzky poskytujúce stravovanie

Študentská jedáleň EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

Prevádzkové hodiny od 13.2.2023

Pondelok 11:00 - 14:00
Utorok  11:00 - 14:00
Streda 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 14:00
Piatok 11:00 - 14:00

Stravu je možné poskytnúť aj externým študentom s úhradou v hotovosti.

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň Dolnozemská cesta 1


Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM, Prístavná 8

Prevádzkové hodiny

Pondelok 11:00 - 13:30
Utorok 11:00 - 13:30
Streda 11:00 - 13:30
Štvrtok 11:00 - 13:30
Piatok 11:00 - 13:30

Jedálny lístok pre študentskú jedáleň EKONÓM


Bufet EU v Bratislave - budova V1

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 13:30
Utorok  7:00 - 13:30
Streda 7:00 - 13:30
Štvrtok 7:00 - 13:30
Piatok 7:00 - 13:30

 


Bufet EU v Bratislave, budova V2

Prevádzkové hodiny

Pondelok 7:00 - 14:00
Utorok 7:00 - 14:00
Streda 7:00 - 14:00
Štvrtok 7:00 - 14:00
Piatok 7:00 - 14:00


 

Informácia pre stravníkov - vegánske jedlo

 

Výdaj obedov pre zamestnancov:

Pondelok - piatok od 11:30 hod. do 13:30 hod.


Bufet EU v Bratislave pri Študentskom domove Horský park (momentálne nie je v prevádzke)

 


Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná (momentálne nie je v prevádzke)