• EU v Bratislave je najvýznamnejšia a najväčšia vzdelávacia inštitúcia ekonomického zamerania na Slovensku.
 • Poskytujeme štúdium v 61 študijných programoch na 3 stupňoch štúdia a všetky z nich sú akreditované MŠ SR.
 • Možnosť získania dvojitého diplomu z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku
 • Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžete absolvovať viac ako 100 predmetov v jednom svetovom jazyku.
 • Prostredníctvom študentských mobilít získate možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych partnerských univerzitách v zahraničí.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave je členom mnohých svetových organizácií.
 • Študenti a zamestnanci univerzity majú bezplatný prístup k najvýznamnejším svetovým elektronickým informačným zdrojom a databázam.
 • Budete si môcť vybrať z viac ako 20 druhov športov na vysokej úrovni.
 • Univerzita uskutočňuje veľké množstvo odborných prednášok popredných slovenských i svetových expertov.
 • Študenti majú možnosť realizovať sa aj vo viacerých študentských organizáciách.
 • Ubytovanie v zrekonštruovaných internátoch.
 • Priemerný plat absolventa EU v Bratislave je podľa štatistických údajov 967€ .
 • Nezamestnanosť absolventov EU v Bratislave je podľa štatistických údajov 3,6% (cca 160 absolventov).
 • Najväčší záujem spomedzi absolventov všetkých univerzít a vysokých škôl v SR majú zamestnávatelia o absolventov EU v Bratislave.