Tlačivo - Žiadosť o účasť na výberovom konaní

Tlačivo - Trestný register

 

 

Dekan Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie tajomník / tajomníčka fakulty.