„Máte právo naučiť sa rozumieť a porozumieť.“

Vítame nových záujemcom o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave so špecifikami potrebami. Ako prvý krok, odporúčame dôsledne preštudovať univerzitnú stránku: https://euba.sk/student a profil študijného programu, je to pre Vás užitočný zdroj informácií.

Neprehliadnite tiež sprievodné univerzitné podujatia, ako Deň otvorených dverí a MiniErasmus. Podujatia sú venované špeciálne záujemcom o štúdium.

Kontaktnou osobnou, je pre Vás univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami. Prosím kontaktujte ho, ak sa rozhodnete zúčastniť niektorého z podujatí, prípadne si s ním dohovorte osobné stretnutie ešte pred podaním prihlášky na univerzitné štúdium.

Modifikácia prijímacích skúšok pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Ako uchádzač o štúdium so špecifickým potrebami musíte splniť podmienky na štúdium stanovené Zásadami prijímacieho konania EU pre daný akademický rok. Následne môžete požiadať o modifikáciu prijímacieho konania. V žiadosti o modifikáciu prijímacieho konania upresnite Vaše požiadavky na špecifické potreby z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. 

Možnosti na modifikáciu prijímacieho konania sú:

  • predĺženie času na prijímaciu skúšku,
  • tlmočenie do posunkového jazyka,
  • zväčšenie tlače písomného testu,
  • zapožičanie kompenzačných pomôcok (lupa, komunikačný aparát),
  • individuálny prístup.