S príchodom na Slovensko je povinné, aby všetci zahraniční študenti prichádzajúci na štúdium mali zdravotné poistenie platné na území Slovenskej republiky.

 

Študenti z krajín EÚ/ EHP / Švajčiarska

Ak ste študent a občan z jedného z členských krajín EÚ / EHP alebo Švajčiarska, musíte mať svoj európsky preukaz zdravotného poistenia (karta E111). Študenti by si mali túto kartu vyžiadať pred odchodom zo zdravotníckej služby svojej domovskej krajiny. Pri návšteve zdravotníckych služieb budete vyzvaní, aby ste spolu s kartou preukázali platný preukaz totožnosti. Európsky preukaz zdravotného poistenia nemožno použiť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súkromnom sektore. Väčšia časť nákladov na zdravotnú starostlivosť je krytá Európskym zdravotným poistením, ale existuje niekoľko procedúr, kde musíte zaplatiť celú sumu. Nezabúdajte, prosím, že Európsky preukaz zdravotného poistenia vás oprávňuje len na pokrytie nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré sú naliehavé, to znamená, že prípady ktoré nie sú urgentné, nie sú pokryté Európskym preukazom zdravotného poistenia. Karta taktiež nepokrýva zdravotne asistovanú prepravu po vážnej chorobe alebo poranení späť do domovskej krajiny. Preto sa odporúča, aby ste si pred príchodom na Slovensko zabezpečili aj doplnkové cestovné zdravotné poistenie u komerčnej poisťovne v domácej krajine.

 

Študenti mimo EÚ

Ak ste z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, musíte mať vlastné zdravotné poistenie buď zo svojej domovskej krajiny, alebo zo Slovenskej zdravotnej poisťovne. Dôrazne odporúčame, aby ste to robili doma, predtým ako prídete na Slovensko, pretože to potrebujete pri žiadosti o vízum. Musíte mať poistenie po celú dobu pobytu na Slovensku. Musíte mať dostatočné zdravotné poistenie z vašej domovskej krajiny pre všetky možné prípady. V prípade potreby lekárskeho ošetrenia je potrebné ihneď uhradiť ich liečbu u lekárov. Vaša zmluvná poisťovňa vám uhradí náklady na lekárske ošetrenie po vašom príchode do krajiny pôvodu. Rozsah poistenia závisí od dohodnutého typu poistenia. Druh poistenia a poistná suma sú uvedené v individuálnej poistnej zmluve.

 

 Odporúčané zdravotné poisťovne v Slovenskej republike

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera
  • Zväz Zdravotnej poisťovne

 

Všetci študenti musia mať poistné krytie proti prípadným nehodám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas vašich vzdelávacích aktivít as úhradou všetkých nákladov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s repatriáciou žiadateľa do ich domovskej krajiny z dôvodu zdravotných problémov, neodkladnej lekárskej starostlivosti, pohotovosti. hospitalizácie alebo smrti.

 

V prípade núdze vytočte číslo 112 a zavolajte sanitku. Číslo 112 je európske univerzálne tiesňové číslo.

 

Národné tiesňové čísla:

150 - Hasiči

155 - Rýchla zdravotnícka pomoc

158 - Polícia

 

Hlavné všeobecné nemocnice v Bratislave:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica Ružinov

Ružinovská cesta 6

826 06 Bratislava

 

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica ak. L. Dérera

Limbová 5

833 05 Bratislava, Kramáre

 

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11

851 07 Bratislava, Petržalka

 

Odporúčaná súkromná nemocnica: 

ProCare Medissimo

Tematínska 5/A

851 05 Bratislava

 

Dentálna starostlivosť: 

ProCare Central

Jelačičova 7

821 08 Bratislava

 

Poznámka: Pri žiadosti o vízum budete požiadaný, aby ste im poskytli dôkaz o zdravotnom poistení a nezabudnite, že lekárske ošetrenie bez toho, aby ste boli poistený, je veľmi drahé!