Správna rada EU v Bratislave je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU v Bratislave, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých EU v Bratislave štátom.

 

Členovia správnej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave

ŠRAMKO, Ivan, Dr. h. c. Ing. - predseda správnej rady

MAJDÚCHOVÁ Helena, prof. Ing. CSc.

BILOHUŠČIN, Vladimír, Mgr., PhD.

KESTLER, Vladimír, Ing., PhD.

KOHÚTIKOVÁ, Elena, Ing., PhD.

KONŠTIAK, Pavol, doc. Ing., PhD.

NEMCOVÁ, Edita, Ing., PhD.

MIHÓK, Peter, doc. Ing., CSc.

MILKO, Mikuláš, Ing.

MIKLOŠ, Ivan, Ing.

ŠIMONČIČ, Róbert, Ing., PhD.

BELKOVÁ, Eva, MBA

BONKO, Lukáš, Ing.

MAZÁN, Tomáš, Ing., MSc.