1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ak máte akýkoľvek problém s prihláškou, kontaktujte vždy študijné oddelenie na fakulte, kde Vám vždy radi pomôžu s Vašim problémom.

 

Každá fakulta EU v Bratislave si aj pre teba pripravila Online informačný deň, aby si sa vedel opýtať, čo ťa zaujíma.

 

TERMÍNY ONLINE INFORMAČNÝCH DNÍ:

 

logonhfNÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA

22. január 2021

Pozrite si kompletný záznam z podujatia: https://youtu.be/JjhLYiVwgNA

Otázky môžete klásť aj naďalej naživo každý štvrtok od 13:00 do 14:00 cez MS Teams: link na prihlásenie

Viac informácií: https://nhf.euba.sk


logoof

OBCHODNÁ FAKULTA

5. marec 2021 14:00 - 17:00

Viac informácií https://of.euba.sk/dod


logofhiFAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

10. február 2021 13:00 - 15:00 

Viac informácií https://fhi.euba.sk


logofpmFAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU

18. február 2021 od 16:45 

Viac informácií https://fpm.euba.sk


logofmvFAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

12. február 2021 13:00 - 15:00  

Viac informácií https://fmv.euba.sk


logofajFAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV

19. február 2021 15:00 - 17:00 

Viac informácií https://faj.euba.sk


logophfPODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH

11. február 2021 od 10:00

Viac informácií https://phf.euba.sk

 

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2021/2022

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. októbri 2020.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijných programoch v anglickom jazyku nájdete naadmission.euba.sk.

 

 

 

Informácie o prijímacom konaní pre 1. a 2. stupeň štúdia

V časti Informácie pre 1. a 2. stupeň štúdia sa nachádzajú nachádzajú všeobecné informácie, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, o počtoch prijímaných uchádzačov a ďalších podmienkach prijatia podľa fakúlt, o profiloch absolventov študijných programov. Informácie o termíne podávania prihlášok, o termíne konania prijímacích skúšok, o podávaní prihlášky na štúdium a o jej náležitostiach, o obsahu prijímacej skúšky a informácie o spôsobe vypĺňania elektronickej prihlášky a o prípravných kurzoch.

 

Informácie o možnostiach štúdia pre akademický rok 2021/2022 (Základné informácie pre I. a II. stupeň, poplatky, študenti so špecifickými potrebami)

Informácie o počte prijímaných uchádzačov na fakultách EU v Bratislave pre akademický rok 2021/2022

 

Študent, ktorý bude v akademickom roku 2021/2022 prijatý a zapísaný do 1. roka štúdia v externej forme štúdia na 1. a 2. stupni štúdia, je povinný uhradiť ročné školné v každom roku štúdia.

Výška školného v externej forme štúdia pre študentov prijatých a zapísaných do 1. roka štúdia v ak. roku 2021/2022 na 1. aj na 2. stupni štúdia a výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium bude zverejnená v mesiaci december 2020.

 

Uchádzači na štúdium so špecifickými potrebami

Prosíme uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami, aby svoju účasť na Informačnom dni pre I. stupeň štúdia vopred ohlásili univerzitnej koordinátorke pre študentov so špecifickými potrebami, mailom na adresu alexandra.jurkovicova@euba.sk