Termíny pre akademický rok 2022/2023

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia

od 1. novembra 2021 do 31. marca 2022

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia

od 1. novembra 2021 do 30. apríla 2022

 

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

13. – 16. jún 2022

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

1. máj – 1. júl 2022,

15. – 24. august 2022

 

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2022/2023

Ekonomická univerzita v Bratislave akceptuje iba elektronickú prihlášku a to takú, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme AIS2 EU v Bratislave po 1. novembri 2021.

Na jednu fakultu si uchádzač môže podať iba jednu prihlášku. V prípade záujmu o viac študijných programov danej fakulty vyznačí uchádzač tieto študijné programy na jednej prihláške (max. 3 študijné programy jednej fakulty).

Viac informácií o študijnom programe Ekonómia a právo nájdete aj na nhf.euba.sk.

Viac informácií o študijných programoch v anglickom jazyku nájdete naadmission.euba.sk.

 

 

Uchádzači na štúdium so špecifickými potrebami

Prosíme uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami, aby svoju účasť na Informačnom dni pre I. stupeň štúdia vopred ohlásili univerzitnej koordinátorke pre študentov so špecifickými potrebami, mailom na adresu alexandra.jurkovicova@euba.sk.

 

 

V prípade, že uchádzač plánuje vykonať prijímaciu skúšku prostredníctvom SCIO testov, termíny a ďalšie informácie nájde tu: www.scio.sk

 

scio logo

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
IČ: 27156125
DIČ: CZ27156125