Interná smernica č. 4/2022 - Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z „Fondu rozvoja vedy“

 

 

Star Journal List EUBA sa vydáva v nadväznosti na vnútorný predpis EU v Bratislave č. B/7/2022 - Zásady organizácie doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na internú smernicu č. 4/2022 – Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja vedy ako zoznam časopisov doplňujúcich zoznam časopisov ABDC (Australian Business Deans Council Journal List). 

Zoznam bol zostavený zo zoznamu časopisov indexovaných v Scimago Journal & Country Rank v piatich disciplínach: Ekonómia, ekonometria a financie, Biznis, manažment a účtovníctvo, Spoločenské vedy, Umenie a humanitné vedy, Interdisciplinárne vedy. 

Z oblastí Ekonómia, ekonometria a financie, Biznis, manažment a účtovníctvo sa do SJL EUBA vyberajú časopisy, ktoré získali v aspoň jednom z dvoch posledných známych zoznamov Handelsblatt Rankingu (HB), t.j. v BWL alebo VWL, hodnotenie A+ až D, nie E alebo F. Pre účely odmeňovania v zmysle Pravidiel Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja vedy sa stanovuje prevodník kategórií medzi HB a ABDC nasledovne: A+/A (HB) = A* (ABDC), B (HB) = A (ABDC), C (HB) = B (ABDC), D (HB) = C (ABDC). 

V oblastiach Spoločenské vedy, Umenie a humanitné vedy sa do Star Journal List EUBA EUBA zaraďujú časopisy podľa bodu 3 a zároveň časopisy indexované v Scimago Journal & Country Rank v Q1 a Q2 vo vybraných kategóriách, a to: Politické vedy a medzinárodné vzťahy, Verejná správa, Sociológia a politické vedy, Urbánne štúdie, Právo, Lingvistika a jazyk, Kultúrne štúdie, Demografia, Rozvoj a Geografia, plánovanie a rozvoj. Pre účely odmeňovania v zmysle Pravidiel Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja vedy sa stanovuje prevodník kategórií medzi HB a ABDC nasledovne: Q1 (Scimago) = A (ABDC), Q2 (Scimago) = B (ABDC). 

V oblasti Interdisciplinárne vedy sa do Star Journal List EUBA zaraďujú časopisy indexované v Scimago Journal & Country Rank v Q1 od vydavateľstiev American Association for the Advancement of Science, Oxford University Press, Elsevier BV, Elsevier Inc., Nature Publishing Group, Wiley-VCH Verlag, Public Library of Science, The Finnish Society for Science and Technology Studies, The Royal Society, Taylor and Francis Ltd., World Scientific Publishing Co. Pte Ltd., SpringerOpen, Springer Berlin,. Pre účely odmeňovania v zmysle Pravidiel Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja vedy sa stanovuje prevodník kategórií medzi HB a ABDC nasledovne: Q1 (Scimago) = A (ABDC). 

Za aktualizáciu EUBA Star Journal Listu je zodpovedný prorektor pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave. 

 

Star Journal List EUBA