Telesná výchova nie je zapracovaná v navrhnutom rozvrhu semestra bakalárskeho a ani inžinierskeho štúdia. V semestri bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sa registruje a zapisuje šport z ponúkanej ponuky CTVŠ prostredníctvom AISu. V systéme kreditného štúdia je TV na EU zaradená ako predmet celouniverzitnej ponuky, re­a­li­zuje sa výberovou formou. Študenti si vyberajú z aktuálnej ponuky telovýchovných aktivít. Povinná TV a počet kreditov sú rôzne podľa jednotlivých fakúlt (viď „Študijný program“ príslušnej fakulty). Podmienkou získania zápočtu a pridelenia kreditných bodov je stopercentná účasť na cvičeniach alebo účasť na zimnom alebo letnom kurze, v minimálnom rozsahu 5 výučbových dní. Pokiaľ študent nemá v semestri povinnú TV môže sa zapísať nepovinne. Nepovinne sa študent môže zapísať aj na zimné alebo letné kurzy. Telovýchovné aktivity pokračujú v upravenej forme aj v skúšobnom období a sú nepovinné.

 

Úvodné prednášky [.ppt]