Nebaví ťa len sedieť počas voľných dní na internáte? Rozhodol si sa, že je načase naštartovať tvoju budúcu kariéru? Alebo si jeden z tých, ktorých omrzela súčasná práca a hľadáš si niečo nové?

Neváhaj a využi jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné a praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Milí študenti bakalárskeho štúdia, zapojte sa do prestížnej medzinárodnej súťaže! Partnerská univerzita SolBridge International School of Business,South Korea pozýva študentov bakalárskeho štúdia na 6. ročník súťaže International Business Plan Competition, ktorá sa bude konať od 21.októbra do 27. októbra 2018 v meste Daejon, Južná Kórea.

Milí študenti EU v Bratislave! Dávame do pozornosti nasledovnú ponuku pre štipendijný program „MIRAI - 未来“ v Japonsku! O čo sa jedná?  Výberové konanie na štipendijný program. Prečo názov MIRAI - 未来“ ? Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“. Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.

Milí doktorandi a študenti, naša partnerská univerzita University of Liege v Belgicku Vás pozýva na letnú školu „Environmental Changes and Migration“, ktorá sa bude konať 4. - 8. septembra 2018. Letná škola je určená predovšetkým pre doktorandov a študentov 4. a 5. ročníka, ktorých oblasť záujmu predstavujú klimatické zmeny, migrácia a im príbuzné témy. Projekt EDGE (Environmental Diplomacy and Geopolitics) bude financovať náklady spojené s dopravou a ubytovaním.

Centrum telesnej výchovy a športu organizuje v akademickom roku 2017/2018 pre všetkých študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave Letné telovýchovné sústredenie, ktoré sa uskutoční od 5. – 8. júna 2018 vo vzdelávacom zariadení Virt (Komárno, 3 km od Patiniec).

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica od roku 2012 realizujú projekt Sokratov inštitút pre nadaných vysokoškolákov rôznych odborov a absolventov do 32 rokov. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. V roku 2017 bol projekt ocenený za inovatívne vzdelávanie cenou Global Education Network Europe Award.