Vylepši si svoje štúdium na vysokej škole reálnymi príležitosťami. Nepovieme Ti ako na to, ale umožníme Ti skúsiť, zlyhať a dosiahnuť úspech. Môžeš sa stať stážistom, či dobrovoľníkom v zahraničí alebo dokonca viesť tím. Umožníme Ti cítiť spoluzodpovednosť za svet a poskytneme nástroje ako ho zmeniť.

  • práca v tíme a rozvoj líderských schopností 
  • získavanie pracovných skúseností v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, marketingu a financií
  • budovanie siete kontaktov na Slovensku a v zahraničí
  • priamy kontakt s firemným sektorom
  • aktívne vzdelávanie (tréningy, semináre, workshopy, národné a medzinárodné konferencie)
  • možnosť organizovať projekty, konferencie a iné udalosti 
  • odhalenie vlastného nadania a talentu

AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Sme jednou z najväčších svetových platforiem talentovaných mladých ľudí a dobrovoľníkov. Rozvíjame novú generáciu lídrov a spájame ich s podnikmi a mimovládnymi organizáciami.

 

ZAHRANIČNÉ STÁŽE

Vycestovať na zahraničnú stáž môže ktokoľvek vo veku 18-30 rokov, byť študentom nepatrí medzi naše podmienky. AIESEC poskytuje tri druhy stáží vo viac ako 120 krajinách sveta. Na dobrovoľníckych stážach môžu študenti ako dobrovoľníci rozvíjať danú komunitu prácou na rôznych neziskových projektoch. Na profesionálnych stážach pracujú vo firmách v oblasti vzdelávania, marketingu, business administration, IT, financií a ďalších. Na stážach v start-upoch máš možnosť pracovať v dynamickom, rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí.

Konkrétne ponuky si môžte pozrieť na stránke: https://aiesec.org/

 

ČLENSTVO

Členovia AIESEC získavajú pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov, predaja, financií či marketingu. Taktiež môžu organizovať konferencie, neziskové projekty alebo v mladom veku viesť vlastný tím. Členom sa môže stať študent denného aj externého štúdia a pracovať tak na svojom profesionálnom a osobnom rozvoji.

 

PROJEKTY

AIESEC Bratislava organizuje každoročne projekt Educate Slovakia a Educate Slovakia Kindergardens, do ktorého sa zapájajú dobrovoľníci zo zahraničia a taktiež stredné, základné školy a škôlky. Taktiež je možné zúčastniť sa letného projektu Light the future, ktorý je vhodný pre vysokoškolákov a stredoškolákov.

 

KONTAKT

Viac informácií: https://aiesec.sk/Čo aktuálne robíme? Facebook fan page.