Centrum informačných technológií EU v Bratislave v spolupráci s Oddelením prevádzky a investícií spúšťa novú službu pre centrálne nahlasovanie všetkých požiadaviek na opravy vody, kúrenia, elektroinštalácie, požiadaviek na murárske, maliarske a stolárske práce a ďalších požiadaviek adresovaných OPaI.

Dovoľujeme si pripomenúť autorom, že vykazovacie obdobie 2017, sa uzatvára 31.3.2018. Po tomto dátume už nebude možné vykazovať publikácie s rokom vydania 2016. Prosíme o doručenie podkladov pre spracovanie evidencie publikačnej činnosti v dostatočnom časovom predstihu, aby sa stihli včas zaevidovať. Najneskôr do 23.3.2018.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, pozvať Vás na inštruktážny infoseminár k Erasmus+ zamestnaneckým/učiteľským mobilitám, ktorý sa bude konať dňa 30/11/2017 (štvrtok) o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti V2 (oproti bufetu). Infoseminár je určený pre nominovaných uchádzačov na akademický rok 2017/2018 rovnako tak pre uchádzačov, ktorí rozmýšľajú nad možnosťou využiť mobilitný program v budúcnosti.