Každý prichádzajúci študent si musí vybrať jeden zo študijných programov a minimálne 3 predmety z preferovaného študijného programu.

Predmety jednotlivých študijných programov sú zverejnené TU.

1. kolo prihlasovania na predmety bude otvorené krátko po uzávierke nominácií – od 1. júna 2023 do 26. júna 2023 v AIS systéme.

Študenti dostanú všetky podrobné pokyny, ako aj používateľské meno a heslo do AIS spolu s manuálom.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ROZVRH

Zhrnutie:

Kurzy jednotlivých študijných programov sú v rámci blokov zverejnené vyššie 

  • vyberte si študijný blok, ktorý budete študovať (minimálne 3 predmety musia byť z preferovaného bloku (študijného programu), ostatné predmety môžete pridať zo všetkých ponúkaných predmetov v cudzom jazyku);
  • vyplňte prihlášku (ktorá vám bude odoslaná krátko po nominácii)
  • dostanete kód do vášho systému AIS na registráciu kurzu
  • prihlásiť sa na kurzy medzi 1. júnom a 16. júnom (8:00 - 23:59); návod je zverejnený TU
  • stretneme sa na Welcome Weeku
  • po skončení skúškového obdobia tvoje výsledky zašleme na tvoju univerzitu

Všetky podrobné inštrukcie, ako aj prístupové heslá do AIS spolu s manuálom a konkrétnymi termínmi jednotlivých kôl online registrácie obdržia študenti e-mailom.

 

List of Courses in Foreign Languages for the Winter Semester 2023/2024

List of Courses in Foreign Languages for the Summer Semester 2023/2024 - aktualizované

Description of the courses Study Program - Winter Semester 2023/2024

Description of the courses Study Program - Summer Semester 2023/2024

 

Rozvrh výučby 

Študenti obdržia rozvrh výučby 1-2 týždne pred oficiálnym zahájením semestra príslušného akademického roka.

V prípade prekrývania predmetov si študent musí zvoliť náhradný predmet, ponúkaný v inom čase, prípadne konzultovať danú situáciu priamo s vyučujúcim

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátorka pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk