Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave organizuje a ponúka jednosemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH INTERNATIONAL (PWD).

Výučba

ONLINE 2x týždenne s nemeckým lektorom a vyučujúcim z Katedry jazykovedy a translatológie FAJ.

 

Trvanie kurzu

Celková výmera kurzu je 90 hodín.

Kurz potrvá od 4. apríla 2023 do 15. mája 2023.

Vyučovanie: utorok a štvrtok od 17:00 do 20:15

 

Písomná a ústna skúška bude na EU v spolupráci s DSIHK (Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora). Za skúšku sa platí osobitne. Skúšať budú renomovaní odborníci z hospodárskej praxe a učitelia FAJ. Certifikát má platnosť vo všetkých krajinách EÚ.

Prihlásiť sa môžu študenti s dobrými znalosťami nemeckého jazyka B2/C1 alebo adekvátnou skúškou.

 

Poplatky

Poplatok za celý kurz je 200,- EUR (študenti), 250,- EUR (pracujúci)

(Upozornenie: Kurz sa otvorí pri minimálnom počte 12 účastníkov. Pri svojvoľnom odstúpení z kurzu, poplatok nevraciame späť !!!)

 

Kontakty a prihlásenie

suzana.vezjak@euba.sk

filip.kalas@euba.sk

renata.mencerova@euba.sk