ESN/buddy system je organizácia združujúca slovenských študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí na dobrovoľnej báze pomáhajú zahraničným študentom počas ich študijného pobytu lepšie sa adaptovať v novom prostredí. Každý zo zahraničných študentov má možnosť (cez online registráciu) požiadať o svojho kamaráta (buddy), ktorý mu je nápomocný počas jeho študijného pobytu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Organizácia tiež poskytuje zahraničným študentom voľnočasové aktivity v podobe organizovania rôznych zaujímavých akcií a výletov.

Ďalšou možnosťou voľnočasových aktivít je využitie ponuky Vysokoškolského klubu EKONÓM s poplatkom 20 € za permanentku, ktorá zabezpečuje prístup ku konkrétnym ponúkaným aktivitám vysokoškolského klubu. 

 

Kontakty

TOLDYOVÁ, Lívia, Bc.

TOLDYOVÁ, Lívia, Bc.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 livia.toldyova@euba.sk
DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk