Vrátil si sa zo študentského pobytu v zahraničí a chcel by si zažiť Erasmus na Slovensku?

Pridaj sa k nám!

 

KTO SME?

Erasmus Student Network (ESN) je najväčšia dobrovoľnícka študentská organizácia v Európe, ktorá podporuje a rozvíja študentskú výmenu na miestnej/univerzitnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Od roku 1989 sa táto organizácia rozšírila do 42 krajín a skladá sa z viac ako 500 sekcií!

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave funguje sekcia ESN EU Bratislava, kde ako dobrovoľníci ponúkame pomoc a cenné informácie výmenným študentom a pomáhame im adaptovať sa v novom prostredí. Na druhej strane združujeme miestnych študentov, ktorí majú záujem o dobrovoľníctvo a aktivity v medzinárodnom prostredí.

ESN umožňuje slovenským študentom stať sa členmi, ktorí svojimi aktivitami a podujatiami prispievajú k integrácii výmenných študentov. ESN podporuje osobný rozvoj svojich členov v medzinárodnom prostredí priamo v Bratislave. Okrem toho dobrovoľníci ESN získavajú cenné skúsenosti s organizáciou podujatí, tímovou prácou a zlepšujú si svoje znalosti cudzích jazykov.

 

Študuješ na Ekonomickej univerzite? Staň sa Buddym alebo členom ESN!

Ako Buddy ti bude pridelený zahraničný študent, ktorý sa na teba môže obrátiť s akoukoľvek otázkou ohľadom fungovania univerzity a jeho pobytom v Bratislave.

Ako člen ESN sa podieľaš hlavne na organizovaní aktivít pre zahraničných študentov a staráš sa aby si svoj Erasmus pobyt čo najviac užili.

Ak chceš získať viac informácií o členstve v ESN a programe Buddy, napíš nám na náš email, Facebook alebo Instagram!

Gmail - euba@esn.sk

Instagram - https://www.instagram.com/esn_eu_bratislava/

Facebook - https://web.facebook.com/esn.eu.9

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátorka pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk