Ekonomická univerzita v Bratislava zorganizovala 12. edíciu Zimnej školy v spolupráci s prestížnou francúzskou univerzitou ESC Rennes School of Business. Dňa 9. januára 2023 sa otvoril 12. ročník podujatia, na ktorom participuje 15 zahraničných študentov pochádzajúcich z krajín ako Kolumbia, Peru, Mexiko, India, Čína či Taliansko. Participovať na výučbe môžu po prvý krát aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorým sa okrem získania odborných vedomostí otvára možnosť zažiť internacionalizáciu v domácom prostredí.

Čítať ďalej...

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej university v Bratislave pripravilo výstavu fotografií zahraničných študentov, ktorí v letnom semestri akademického roka 2021/2022 absolvovali na univerzite výmenný pobyt prostredníctvom programu Erasmus+ KA171 (spolupráca mimo Európy). Fotografie zobrazujú študentov z partnerských inštitúcií v krajinách ako Čína, Gruzínsko, Južná Kórea, Sýria a Ukrajina v prostredí EU v Bratislave.

Čítať ďalej...

Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovalo od 15. septembra do 15. októbra 2022 fotografickú súťaž pre výmenných študentov zo zahraničných partnerských univerzít. Cieľom súťaže bolo spropagovať a podporiť technické a kreatívne zručnosti vo fotografii ako forme umeleckého vyjadrenia. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bola „Bratislava mojimi očami“, kde mali študenti možnosť ukázať ako vnímajú Bratislavu a Slovensko, pretože fotografia povie viac ako tisíc slov.

Čítať ďalej...

11. októbra 2022 pripravilo Oddelenie medzinárodnej mobility medzinárodný Veľtrh zahraničných univerzít na podporu informovanosti študentov EU v Bratislave o možnostiach štúdia v ​​zahraničí. Na podujatí sa zúčastnili zahraniční študenti zimného semestra 2022/2023, ktorí mali možnosť reprezentovať svoje domovské univerzity miestnym študentom formou prezentácií, v ktorých im taktiež predstavili svoju kultúru, tradície a jedlo.

Čítať ďalej...