Zachyť zaujímavé momenty na svojom Erasmus+ študijnom pobyte v zimnom semestri ak. roku 2021/2022! Ukáž ostatným, prečo je Tvoj Erasmus zaujímavý a jedinečný. Zapoj sa do našej súťaže a vyhraj inteligentné hodinky!

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave pripravilo pre študentov dňa 12.10.2021 webinár s názvom Štúdium mimo Európy, kde mali možnosť dozvedieť sa viac informácií na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu a možnostiach štúdia v letnom semestri v akademickom roku 2021/2022!