Oddelenie medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovalo od 13. februára do 13. apríla 2023 fotografickú súťaž pre výmenných študentov z partnerských univerzít. Cieľom súťaže bolo propagovať a podporiť technické a tvorivé zručnosti vo fotografii ako forme umeleckého vyjadrenia. Témou tohtoročnej fotografickej súťaže bola „Bratislava mojimi očami“, kde mali študenti možnosť ukázať, ako vnímajú Bratislavu a Slovensko, pretože fotografia povie viac ako tisíc slov.

Čítať ďalej...

Zimný a letný semester akademického roka 2022/2023 spojili 30 študentov z 19 rôznych krajín na podujatí organizovanom na semestrálnej báze. Oddelenie medzinárodnej mobility zorganizovalo šesť podujatí Snack&Chat, kde sa prichádzajúci výmenní študenti stretávali a diskutovali na rôzne témy a absolvovali rôzne aktivity. Šesť produktívnych podujatí sa konalo 20. októbra, 24. novembra, 1. decembra 2022, 28. marca, 18. apríla a 9. mája 2023.

Čítať ďalej...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v akademickom roku 2023/2024 máte možnosť uchádzať sa o učiteľskú mobilitu cez projekt EDUTransform, v rámci ktorého Ekonomická univerzita v Bratislave spolupracuje s koordinátorskou univerzitou – University of Economics – Varna, Bulharsko.

Čítať ďalej...