Počas tretieho aprílového víkendu naša univerzita privítala členov študentskej asociácie Erasmus Student Network (ESN) z celého Slovenska. ESN pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta a tvorí ju sieť univerzitných sekcií a národných rád so svojimi predstaviteľmi. Členovia slovenskej národnej rady sa na pôde EU v Bratislave stretli so zástupcami ôsmich slovenských sekcií ESN. Pravidelné „National Assembly“ (Valné zhromaždenie) sa totiž tentokrát podujala zorganizovať sekcia ESN EU Bratislava.

Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave zorganizovalo pre výmenných študentov letného semestra 2023/2024 od 5. februára do 5. marca 2024 fotografickú súťaž, ktorej cieľom bolo pozdvihnúť technickú aj umeleckú stránku fotografie.

Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave zorganizovalo dňa 12. marca 2024 Veľtrh zahraničných univerzít, podujatie určené na zvýšenie povedomia o rôznych možnostiach štúdia v zahraničí. Veľtrhu sa v letnom semestri akademického roka 2023/2024 zúčastnili ako prezentujúci výmenní študenti z 19 krajín.

Si študent bakalárskeho alebo inžinierskeho stupňa štúdia? Staň sa skutočným konzultantom a zdieľaj svoje nápady s expertmi z biznisu! International Business Consulting Program ti ponúka jedinečnú možnosť získať skúsenosti s prácou v medzinárodnom tíme so študentami z University of Wisconsin – La Crosse, USA a na skutočných konzultačných projektoch zadaných úspešnými medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovenku. V minulých ročníkoch IBCP to boli napríklad Dell, TPA, O2 Slovakia, Creatix, Johnson Controls, Siemens, Lenovo, Slovak Telecom, Covestro, ING, Soitron či US Embassy.