Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (Medzinárodná kreditová mobilita, KA 107)

V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Zahraniční účastníci prichádzajúci na mobility na EU v Bratislave

 

Kontakty

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

KADNÁROVÁ, Petra, Ing.

Erasmus+ koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.14 +421 2 6729 5194 petra.kadnarova@euba.sk