Erasmus+ Mobilita jednotlivcov medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami (Medzinárodná kreditová mobilita, KA 107)

V rámci projektu je možné realizovať študentské, učiteľské a zamestnanecké mobility. Cieľom projektu je podporiť bilaterálnu spoluprácu medzi programovými krajinami a partnerskými krajinami.

 

Projekt 2019

ERASMUS+ KA107 s realizáciou od 1.8.2019 - 31.7.2021*

* Na základe žiadosti z dôvodu situácie spôsobenej COVID-19 projekt predĺžený do 31.07.2022.

V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

 • Albánsko: University of Tirana;
 • Čína: Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE);
 • Ukrajina: State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Shei Kneu named after V. Hetman.

Poznámka 1: Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v závislosti od konkrétnej partnerskej krajiny). Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

Poznámka 2 : Minimálna dĺžka mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov je 7 dní bez dní potrebných na cestu. Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Projekt 2020

ERASMUS+ KA107 s realizáciou od 1.8.2020 – 31.7.2023

V rámci projektu je možné realizovať prichádzajúce a odchádzajúce mobility študentov, učiteľov a zamestnancov z/do krajín:

 • Ruská federácia – Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)
 • Moldavsko – University of European Studies of Moldova
 • Čína – Ningbo University
 • Gruzínsko – Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)
 • Kórejská republika – SolBridge International School of Business
 • Sýria – Tishreen University
 • Vietnam – National Economics University
 • Juhoafrická republika- Cape Peninsula University of Technology

Poznámka 1: Študijného pobytu sa môžu zúčastniť len študenti magisterského a doktorandského stupňa štúdia (v závislosti od konkrétnej partnerskej krajiny). Dĺžka študijného pobytu sa započítava do celkovej dĺžky všetkých typov Erasmus mobilít. Celková dĺžka Erasmus mobilít absolvovaných na jednom stupni štúdia nesmie prekročiť 12 mesiacov.

Poznámka 2 : Minimálna dĺžka mobility pedagogických a nepedagogických zamestnancov je 7 dní bez dní potrebných na cestu. Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

 

Povinné náležitosti účastníka mobility pred odchodom

Zahraniční účastníci prichádzajúci na mobility na EU v Bratislave

 

Kontakty

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

KOSZTANKO, Simona, Ing., PhD.

Erasmus+ inštitucionálny koordinátor

E3.09 +421 2 6729 5359 simona.kosztanko@euba.sk
KRÁLIKOVÁ, Veronika, Mgr.

KRÁLIKOVÁ, Veronika, Mgr.

koordinátorka pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility

A3.16 +421 2 6729 5194 veronika.kralikova@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok od 9:00 - 11:00

Streda od 13:00 - 15:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 760azb5