Handbook for incoming students

Exchange Fact-Sheet 2022/2023

Erasmus+ Partner Information 2022/2023

Exchange Fact-Sheet 2021/2022

Erasmus+ Partner Information 2021/2022

Erasmus Policy Statement

Erasmus Student Charter

Erasmus Charter 2021 - 2027 

 

Prihlasovacie dokumenty

  1. Application form | Learning agreement (OLA version accepted) | Acceptance letter

    *Acceptance letter bude odoslaný krátko po nominačnom deadline

  2. Prihlasovací formulár/Application form
  3. 1x fotografia
  4. Potvrdenie jazykovej úrovne
  5. Zmluva o predmete/Learning Agreement

Erasmus+ študenti vypĺňajú uvedené dokumenty online cez www.studyabroad.sk do 15. júla pre zimný semester a do 15. novembra pre letný semester príslušného akademického roka, ostatní študenti posielajú uvedené dokumenty na incoming@euba.sk do 15. júla pre zimný semester a do 15. novembra pre letný semester príslušného akademického roka.

 

Potvrdenie jazykovej úrovne

Zahraničný študent je povinný priložiť k online registrácií aj potvrdenie o jazykovej úrovni B2/C1. Dokument musí byť oficiálne potvrdený jeho vysielajúcou univerzitou.

Confirmation of Foreign Language Proficiency Level B2 or C1

The University of Economics in Bratislava requests incoming students to prove their foreign language proficiency at B2 or C1 level as stipulated by the Common European Framework of Reference for Languages established by the Council of Europe.

The Confirmation of Foreign Language Proficiency Level B2 or C1 should be issued by the sending university based on the results of any standardised language examination, which demonstrates the required level of foreign language proficiency acquired by the incoming students.

 

Víza

Každý študent z mimočlenských štátov EU je povinný na základe preposlaného akceptačného listu pred príchodom na územie Slovenskej republiky vyriešiť svoju vízovú povinnosť na príslušnej ambasáde,

Študenti bez vízovej povinnosti sa musia na základe konzultácie s vedením ubytovacieho zariadenia zaregistrovať na cudzineckej polícii a podať žiadosť o prechodný pobyt.

 

INTERNATIONAL STUDENT´S GUIDE TO SLOVAKIA http://www.saia.sk/_user/documents/publikacie/student-guide_web_2014.pdf

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok: 9:00 - 11:00

Štvrtok: 12:00 - 14:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 75i4t8x