Cieľom BUDDY programu je podporiť študentov, aby sa na univerzite cítili dobre a mali jednoduchší prístup k informáciám a službám univerzity.

Kto je to BUDDY?

BUDDIES sú dobrovoľníci z radov študentov EUBA, ktorí poskytujú podporu a pomoc pre študentov v oblasti adaptácie na univerzitné prostredie a podpory duševného zdravia.

S čím vám môže BUDDY pomôcť?

BUDDY vám môže pomôcť v nasledujúcich otázkach:

  • poskytnúť vám informácie o štúdiu a sprostredkovať kontakty na rôzne univerzitné zdroje pomoci,
  • podporiť vás počas náročných období, ktoré súvisia so školou (napr. skúškové obdobie, zápočty, znížená motivácia k učeniu…),
  • poskytnúť vám informácie o dôležitých univerzitných štruktúrach,
  • pomôcť vám orientovať sa v informačných zdrojoch univerzity (web, sociálne siete,…) a v jej priestoroch,
  • a mnohé ďalšie.

Ako získať BUDDYHO?

Ak máte záujem získať BUDDYHO, vyplňte nasledujúcu žiadosť: https://forms.office.com/e/bJPbwyZVzG

Pridelený BUDDY (podľa možností z vašej fakulty) sa vám v priebehu niekoľkých dní ozve emailom.

 

Ako sa stať BUDDYM?

Aby bol BUDDY program na EUBA funkčný, potrebujeme silný tím BUDDIES. Neváhajte a vyplňte nasledujúcu žiadosť: https://forms.office.com/e/cyB78V59qe

 

Kontaktné osoby:     

Ing. Mgr. Olha Brynko, email: olha.brynko@euba.sk

Mgr. František Škvrnda, PhD., email: frantisek.skvrnda2@euba.sk

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD., (Košice), email: magdalena.frenakova@euba.sk

 

Organizačná štruktúra a zdroje pomoci Buddys

 

Buddy program na EUBA