Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Ekonomická univerzita v Bratislave venuje osobitú pozornosť študentom so špecifickými potrebami, s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a individuality človeka. Podporujeme každého jednotlivca so zdravotným znevýhodnením, ktorý nájde vo vzdelaní nový životný rozmer. Spoločný cieľ orientujeme na podporu rozvoja osobnosti človeka, na formovanie a rozširovanie inkluzívneho akademického prostredia.

Najdôležitejším rozmerom našej práce je individuálny záujem o Vás, snaha porozumieť Vám a stať sa súčasťou procesu Vašej transformácie počas štúdia na univerzite.

Vitajte na Ekonomickej univerzite v Bratislave!

 

ŠUŠKOVÁ JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

ŠUŠKOVÁ JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 alexandra.jurkovicova@euba.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave