ferdinandDano

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor univerzity

 

miestnosť: E3.14

tel.: +421 2 6729 5364

e-mail: sekretariat.rektora@euba.sk, ferdinand.dano@euba.sk

 

Viac...

borismattos

doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD.

štatutárny zástupca rektora

prorektor pre medzinárodné vzťahy

 

miestnosť: E3.24

tel.: +421 2 6729 5374

e-mail: boris.mattos@euba.sk

zuzanaJuhaszova

doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

prorektorka pre vzdelávanie

 

miestnosť: E3.22

tel.: +421 2 6729 5372

e-mail: zuzana.juhaszova@euba.sk

paulapuskarova

doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD.

prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium

 

miestnosť: E3.23

tel.: +421 2 6729 5373

e-mail: paula.puskarova@euba.sk

janapeliova

doc. Ing. Jana Péliová, PhD.

prorektorka pre akreditáciu a kvalitu

 

miestnosť: E3.25

tel.: +421 2 6729 5376

e-mail: jana.peliova@euba.sk

Ing. Jakub Kintler, PhD.

Ing. Jakub Kintler, PhD.

prorektor pre rozvoj, kultúru a šport

 

miestnosť: E3.11

tel.: +421 2 6729 5361

e-mail: jakub.kintler@euba.sk

mariaDziurova

Ing. Mária Dziurová

kvestorka

 

miestnosť: D3.35

tel.: +421 2 6729 5903, +421 2 6729 5335

e-mail: kvestor@euba.sk