Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka ubytovanie v študentských domovoch v Bratislave a v Košiciach počas leta 2024 (obdobie od 1.7.2024 do 25.8.2024) vo vybraných študentských domovoch.

Ubytovanie je možné v:

 

Pozn. V posledný augustový týždeň sa ubytovanie neposkytuje (upratovanie a čistenie priestorov, izieb). Po tomto termíne je ubytovanie možné iba v odôvodnených prípadoch (ubytovaný má v nasledujúcom akademickom roku pridelenú rovnakú izbu) alebo so súhlasom riaditeľky Centra podnikateľských činností a univerzitných služieb.

 

Interný predpis CPČaUS EU v Bratislave - Poplatky za ubytovanie v študentských domovoch EU v Bratislave počas letných prázdnin

Objednávka ubytovania v letných mesiacoch júl - august