Kontakty

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 andrea.szabova@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Pondelok od 9:00 - 11:00

Štvrtok od 13:00 - 15:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS760azb5

VRBENSKÁ, Michaela, Ing.

VRBENSKÁ, Michaela, Ing.

koordinátor pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5386 michaela.vrbenska@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Pondelok od 9:00 - 11:00

Štvrtok od 13:00 - 15:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 760azb5