EU v Bratislave, resp. jej predchodkyne, pripravila od roku 1940 cca 113 500 absolventov. Mnohí z nich zastávali a zastávajú významné pracovné pozície a funkcie v spoločenskom, politickom a ekonomickom systéme, ako aj v športových odvetviach v SR a v zahraničí.

K najznámejším, resp. k najvýznamnejším absolventom EU v Bratislave, možno zaradiť napr. Michala Kováča, prvého prezidenta SR v rokoch 1993 - 1998, viacerých podpredsedov vlády SR a ministrov financií, napr. Brigitu Schmognerovú, Ivana Mikloša, Jána Počiatka či Petra Kažimíra.

Absolventmi EU v Bratislave sú takisto všetci guvernéri Národnej banky Slovenska od jej vzniku až doteraz. K absolventom, ktorí významným spôsobom prispeli k tvorbe nového ekonomického systému v 60. rokoch minulého storočia, vrátane zásad federálneho usporiadania Československa a podieľali sa na  transformácii ekonomiky Slovenska, sa zaradili takí významní odborníci, ako Viktor Pavlenda, Hvezdoň Kočtúch, Mikuláš Sedlák alebo Jozef Košnár.

Medzi významných predstaviteľov bankového sektora, podnikateľského života či iných profesných a odborných inštitúcií, a zároveň absolventov EU v Bratislave, patrí napr. bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a bývalý guvernér NBS Ivan Šramko, generálny riaditeľ ČSOB, a. s. Daniel Kollár, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB, a. s. Elena Kohútiková, zástupca generálneho riaditeľa Tatrabanky, a. s. Miroslav Uličný, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, a. s. Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Omnia, a. s. a honorárny konzul Švédska v SR Vladimír Kestler, predseda SOPK a zároveň predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR Pavol Konštiak alebo prezident Zväzu strojárenského priemyslu SR Alexej Beljajev, ale aj bývalý predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš. K významným absolventom patrili, resp. patria napr. aj známy fotograf svetového formátu Karol Kállay, bývalý riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Martin Filko, hokejová legenda Jozef Golonka, paralympijskí víťazi Radovan Kaufmann, Jakub Krako, či Michaela Balcová.