Aké služby poskytujeme?

Projektové centrum EU v Bratislave poskytuje administratívne a poradenské služby žiadateľom a riešiteľom projektov na EU v Bratislave. Naším cieľom je implementovať celouniverzitné projekty a poskytovať projektovú podporu fakultám pri podávaní žiadostí a realizácii projektov. Medzi štandardne poskytované služby Projektového centra EU v Bratislave patrí:

  • zabezpečenie administratívno-technických prác súvisiacich so zmluvnou dokumentáciou projektu v rozsahu stanovenom zadávateľom (napr. zabezpečenie podpisu rektora, registrácia zmlúv v CRZ, atď.)
  • zriadenie projektového účtu
  • podpora pri zostavovaní rozpočtu
  • podpora pri navrhovaní diseminačnej stratégie
  • finančný manažment projektu

Ak máte záujem o naše služby, zašlite prosím Vašu požiadavku spolu s očakávaným termínom dodania na e-mailovú adresu ida.ivanova@euba.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na +421 2 5729 5278.

Kanceláriu projektového centra môžete nájsť v budove rektorátu na 3. poschodí, miestnosť E3.06.

 

Hľadá sa partner

Na tejto podstránke sú k dispozícii aktuálne ponuky projektovej spolupráce.

Ak máte záujem o naše služby, zašlite prosím Vašu požiadavku spolu s očakávaným termínom dodania na e-mailovú adresu:

ida.ivanova@euba.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na +421 2 5729 5278.

 

Najčastejšie otázky

Aký má EU v Bratislave PIC kód?

  • 997951618

Aký má EU v Bratislave OID kód?

  • E10197925

Kde môžem nájsť všeobecný popis univerzity do žiadosti o projekt?

Kde môžem nájsť prehľad aktuálne realizovaných projektov?

Kde môžem zaregistrovať svoj podaný/schválený projekt?