Slová „Děkuji za pozvání, naposledy jsem mluvil na Vaší univerzitě v listopadu 2014 na tému 25 let od pádu komunismu, což bylo následně otisknuto ve Vašem časopise Ekonomické rozhľady,“ otvárajú úvahu doctor honoris causa EU v Bratislave a bývalého prezidenta ČR (2003 – 2013) i predsedu vlády ČR (1992 – 1997) Dr.h.c. prof. Ing. Václava Klausa, CSc., na tému Poznatky z transformácie centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú, ktorú predniesol dňa 23. 3. 2017 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci neformálnej besedy so študentmi.

V interakcii so spoludiskutujúcimi Univ. prof. i. R. Dipl. Ing., Dr. Mikulášom Luptáčikom, dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, a Ing. Karolom Morvayom, PhD., vedúcim Katedry hospodárskej politiky NHF EU v Bratislave, nadviazal Dr.h.c. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. vo svojej úvahe na spomínané publikované tézy dynamiky politických a ekonomických zmien (vedecký časopis EU v Bratislave Ekonomické rozhľady, roč. 43, č. 4/2014, s. 401-404, https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/aktualne-vydanie/preview-file/er4_2014_klaus_fulltext-18417.pdf) v aktuálnom kontexte konštatovaním: „Ekonomické i politické reformy jsme vnímali jako vzájemně propojené a neoddělitelné. Jejich oddělení à la Čína bylo ve střední a východní Evropě nemožné.“.

 

Zásady udeľovania titulu "doctor honoris causa" na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Dodatok č. 1 k Zásadám udeľovania titulu „doctor honoris causa“na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 

26. 10. 2021

26. 10. 2021

16. 10. 2018

27. 09. 2016

25. 06. 2015

03. 12. 2014

03. 12. 2014

28. 04. 2014

10. 10. 2013

06. 12. 2012

05. 03. 2012

27. 05. 2011

09. 03. 2010

19. 11. 2008

23. 10. 2007

19. 04. 2007

18. 01. 2007

18. 10. 2006

08. 02. 2006

06. 12. 2004

07. 10. 2004

23. 01. 2003

16. 10. 2002

05. 09. 2001

05. 09. 2001

18. 06. 2001

18. 05. 2000

08. 12. 1999

08. 12. 1999

08. 12. 1999

06. 02. 1997

04. 11. 1996

04. 11. 1996

10. 04. 1996

10. 10. 1995

30. 03. 1994

21. 10. 1993