Zariadenie poskytuje ubytovanie a stravovanie s možnosťou využitia rokovacích priestorov aj na komerčné účely.

 

SUHAJOVÁ, Jana, Ing.

SUHAJOVÁ, Jana, Ing.

správkyňa zariadenia

+421 903 777 285 jana.suhajova@euba.sk