Ekonomická univerzita v Bratislave má dlhodobú tradíciu v organizovaní Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Organizovane vznikla v roku 1970 na Obchodnej fakulte.

V období 1989 – 1998 sa medzinárodné podujatia v oblasti ŠVOČ nekonali, tradícia medzinárodných súťaží sa obnovila až v roku 1999, kedy sa uskutočnil 20. ročník súťaže, ktorý bol pôvodne vypísaný na 17. november 1989. Zo známych dôvodov sa však neuskutočnil. V roku 1999 sme teda zahájili znovu medzinárodné formy súťaže.

Zmeny v organizovaní a obsahu medzinárodnej súťaže sú vyvolané vznikom novej ekonomiky a prispôsobovaním sa súčasnej situácii v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Na zahraničných univerzitách s ktorými máme medzinárodnú spoluprácu, alebo priateľské vzťahy, súťaže tohoto formátu nejestvujú, skôr sú organizované konferencie spojené s prednáškami popredných pedagógov a skôr s vystúpeniami doktorandov než študentov. Táto skutočnosť spôsobuje, že na naše medzinárodné súťaže študentov prichádzajú aj doktorandi resp. mladí učitelia, ako sa to stáva v posledných rokoch.

Táto skutočnosť bude od nás vyžadovať nové pravidlá, ktoré by umožňovali aj účasť mladým doktorandom a učiteľom v osobitnej sekcii, čím by dostali doktorandi viac priestoru na verejné vystupovanie a publikačnú činnosť. (Bez ohľadu na to sa každý rok uskutoční program doktorandov v rámci EDAMBA).

Cieľom tohto druhu činnosti študentov je rozvoj ich tvorivých schopností pod vedením skúsených vedecko-pedagogických pracovníkov.

Každoročne sa uskutočňujú fakultné kolá ŠVOČ.

Práce študentov, ktoré sa v nich umiestnia na 1. mieste, postupujú do celouniverzitného kola ŠVOČ, ktoré sa spravidla uskutočňuje v priebehu mesiaca jún. 

 

Zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť

Usmernenie EU v Bratislave pre akademický rok 2022/2023: Študentská vedecká a odborná činnosť

Šablóna

 

 

V akademickom roku 2022/2023 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2021/2022 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2020/2021 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2019/2020 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2018/2019 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2017/2018 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2016/2017 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2015/2016 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej   a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2014/2015 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej   a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2013/2014 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2012/2013 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...

V akademickom roku 2011/2012 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Čítať ďalej...