Z kapacitných dôvodov bohužiaľ neponúkame ubytovanie pre študentov z EÚ na našich internátoch. Navrhujeme však tieto ubytovacie zariadenia: Student House, Internát Mlyny, Internát Slovnaft, alebo si študenti môžu vybrať okrem iného Airbnb alebo Flatio. Na Facebooku existuje veľa skupín ponúkajúcich prenájom bytov alebo webových stránok, ako je erasmusu.com, a váš BUDDY vám po nominačnom a aplikačnom termíne rád/a pomôže!

 

Kontakty

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

DANIELOVÁ, Laura, Mgr.

koordinátor pre prichádzajúcich študentov

A3.15 +421 2 6729 5680 incoming@euba.sk

Online konzultačné hodiny:

Utorok: 9:00 - 11:00

Štvrtok: 12:00 - 14:00

Kód na prihlásenie do platformy MS TEAMS: 75i4t8x