JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

JURKOVIČOVÁ, Alexandra, Mgr.

univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

E3.08 +421 2 6729 5358 alexandra.jurkovicova@euba.sk

Národohospodárska fakulta

DRÁBIK, Peter, Ing., PhD.

DRÁBIK, Peter, Ing., PhD.

dekan, odborný asistent

1B.30 +421 2 6729 1130 peter.drabik@euba.sk

Obchodná fakulta

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

prodekanka pre rozvoj

D8.36 +421 2 6729 5836 anna.stresnakova@euba.sk

Fakulta hospodárskej informatiky

GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, Hana, Mgr., PhD.

koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

D6.08 +421 2 6729 5638 hana.gazova@euba.sk

Fakulta podnikového manažmentu

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

docentka

E2.09 +421 2 6729 5323 katarina.seresova@euba.sk prodekanka pre rozvoj
BRUOTHOVÁ, Michaela, Ing., PhD.

BRUOTHOVÁ, Michaela, Ing., PhD.

odborná asistentka, tajomníčka katedry

T11/13 +421 55 722 3224 michaela.bruothova@euke.sk

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach