Aktuality
Rektor EU vymenoval nových docentov

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 7. marca 2019 dekréty novým docentom: Ing. Jane Blštákovej, PhD. (FPM) v študijnom odbore 3.3.16 [ ... ]