Ekonomická univerzita v Bratislave pozýva študentov na workshop „Kariéra v inštitúciách EÚ“, ktorý sa uskutoční dňa 4. 4. 2024 v čase od 9:00 do 12:15 prezenčne na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava a zároveň online prostredníctvom platformy MS Teams.

Workshop je určený študentom vysokých škôl, absolventom spoločenskovedných, prírodných a technických odborov i občanom SR žijúcim v zahraničí, ktorí uvažujú o práci pre inštitúcie EÚ. Dozviete sa najnovšie informácie z oblasti výberových konaní na pozície v inštitúciách EÚ, ktoré organizuje úrad European Personnel Selection Office (EPSO). Budete mať príležitosť osobne stretnúť sa so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a tiež sa virtuálne spojiť so Slovákmi, ktorí pracujú v európskych inštitúciách. Predstavitelia úradu EPSO prinesú informácie z prvej ruky o súčasnej podobe výberových konaní. Súčasťou workshopu bude aj odprezentovanie prípravných kurzov na výberové konania na pozície generalistov (AD Generalists) a špecialistov (AD Specialists). Kurz budú od zimného semestra spoločne realizovať Ekonomická univerzita v Bratislave a Vysoká škola ekonomická v Prahe.

Účasť na workshope je bezplatná. Registrácia prebieha prostredníctvom registračného formulára do 2. apríla 2024 (vrátane). Link na pripojenie v prípade online účasti bude zaslaný 24 hodín pred konaním podujatia na e-mailovú adresu, ktorú uvediete vo formulári. Registrácia pre prezenčnú účasť bude možná len do naplnenia kapacity.

Link na registračný formulár, v prípade, že odkaz vyššie nie je funkčný: https://forms.office.com/e/ycBe7kNiGi

 

Program workshopu

9.00 – 9.15

Úvodné slovo (Viera Uhlárová, Zastúpenie EK na Slovensku)

9.15 – 9.35

Koncepcia pre zvýšenie zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ (Slavomíra Mašurová, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

9.35 – 10.20

Osobná skúsenosť občanov SR s EPSO a prácou pre inštitúcie EÚ (Mária Novak, CINEA; Viktória Peštová, DG Trade)

10.20 – 10.30 Prestávka

10.30 – 11.15

Výberové konania do inštitúcií EÚ (Heike Gras, Európsky úrad pre výber pracovníkov)

11.15 – 11.45

Príprava na kariéru v inštitúciách EÚ (Nicole Grmelová, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Prahe)

11.45 – 12.15

Diskusia a záverečné poznámky

 

Workshop Kariéra v inštitúciách EÚ

Workshop Kariéra v inštitúciách EÚ