Centrum medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ študijné pobyty (zimný a letný semester) v akademickom roku 2024/2025

Študuj na zahraničnej univerzite, spoznaj nových ľudí a objavuj nové možnosti!   

Deadline na podanie prihlášok je 05/04/2024

Viac info nájdeš na našej web stránke Štúdium v rámci programu Erasmus+,  fakultných stránkach alebo u Vašich prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

ERASMUS+ Zoznam voľných partnerských univerzít 2024/2025

 

Dodatočná výzva na Erasmus+ študijné pobyty (zimný a letný semester)