Prieskum spokojnosti študentov „Hodnoť.to“, ktorého cieľom je zmapovať názory a pohľady vysokoškolských študentov na výučbu a podmienky na ich vysokej škole, a tým sa spolupodieľať na zvýšení kvality vysokoškolského štúdia na Slovensku. Online prieskum, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR), potrvá od 29.4. do 9.6. 2024.

Spätná väzba od študentov bude primárne zohľadnená ako jeden zo vstupov pre financovanie vysokých škôl v rámci výkonnostných zmlúv. Spokojnosť študentov s výučbou a podporou počas štúdia patrí medzi voliteľné merateľné ukazovatele, ktoré si vybrala aj naša univerzita; účasť vás študentov na prieskume je teda kľúčová.

Čím viac vyplnených dotazníkov, tým budú mať jeho výstupy väčšiu dôveryhodnosť a silu.

Viac informácií nájdete na https://www.cvtisr.sk

 

Prieskum spokojnosti študentov „Hodnoť.to“