1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku zo zahraničia pripravila EU v Bratislave dva nové kurzy jazykovej prípravy. Už v januári začne kurz Intenzívnej jazykovej prípravy zameraný najmä za uchádzačov z krajín so slovanskými materinskými jazykmi a v septembri 2020 sa začne 10 mesačný kurz jazykovej prípravy pre všetkých záujemcov.

Čítať ďalej...

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar organizujú už po tretí krát zbierku Darujte radosť a vyčaríte úsmev #3, v ktorej je možné darovať sladkosti, detské knihy, školské potreby, stolové hry, či hygienické potreby pre deti z detských domov a krízových centier.

V období od 13. do 17. novembra 2019 sa študenti EU v Bratislave zúčastnili 5. ročníka Svetových medzinárodných hier v chorvátskej Pule. Tento ročník šampionátu bol v znamení rekordov, zúčastnilo sa ho až 2200 študentov z 22 krajín a 62 univerzít. Súťažilo sa v 12-tich športových disciplínach. Študenti EU v Bratislave bojovali v disciplínach atletika, basketbal, futbal, stolný tenis, bedminton a plávanie.

Pri príležitosti 70. výročia vzniku policajnej kynológie na Slovensku udelil Ján DUDÁK, riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ferdinandovi DAŇOVI, rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Plaketu riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR III. stupňa ako úprimné poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu, ústretovosť a významný osobný prínos EU v Bratislave pre činnosť odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru SR.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30. výročia Nežnej revolúcie odovzdal rektor EU v Bratislave na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave 27. novembra 2019 šestnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a za vynikajúce výsledky v oblasti športu.

Dňa 26. novembra 2019 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indie na Slovensku, J.E. pán VANLALHUMA, ktorý bol posledným prednášajúcim v rámci 26. edície predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prednáške sa okrem kľúčových historických udalostí tejto krajiny venoval aj aktuálnym otázkam, upriamil pozornosť na diverzitu krajiny a špecifiká politického systému. Vyzdvihol tiež dôležitosť tohto dňa – 26. novembra, kedy si India pripomína 70. výročie prijatia ústavy.

22. novembra 2019 sa  na Ekonomickej univerzite v Bratislave uskutočnil už 5. ročník projekt MiniErasmus. Na základe listu pre riaditeľov stredných škôl boli oslovení stredoškoláci, ktorí sa mohli cez online systém prihlásiť na tento projekt.

V dňoch 14. a 15. novembra 2019 zorganizovala Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave spolu so Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku na svojej pôde vedeckú konferenciu 100 rokov štatistiky v Československu – Štatistika včera, dnes a aktuálne výzvy v budúcnosti. Konferencia pod záštitou predsedu Štatistického úradu SR Ing. Alexandra Balleka a dekana fakulty prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc. Fakulty hospodárskej informatiky bola venovaná histórii štatistiky v bývalom Československu a jej súčasnosti na Slovensku pri príležitosti 100 rokov štatistiky v Československu.