Ekonomická univerzita v Bratislave podpísala nové partnerstvo s University of Limerick v Írsku, ktoré prinesie študentom možnosť získať dvojitý diplom v študijnom programe ekonomika a manažment podniku na I. stupni štúdia na Fakulte podnikového manažmentu.

Toto významné partnerstvo posilní medzinárodnú spoluprácu a poskytne študentom jedinečnú príležitosť získať kvalitné vzdelanie na dvoch prestížnych univerzitách. Študenti, ktorí sa zapoja do tohto programu, budú mať možnosť študovať na EUBA i na UL, pričom získajú diplomy z oboch univerzít. Tento program je navrhnutý tak, aby študentom poskytol hlboké vedomosti a skúsenosti z oblasti ekonomiky a manažmentu v medzinárodnom kontexte. Absolventi budú mať konkurenčnú výhodu na globálnom trhu práce, keďže budú vybavení vedomosťami a zručnosťami z dvoch rôznych vzdelávacích systémov.

University of Limerick, založená v roku 1972, je známa svojím inovatívnym prístupom k vzdelávaniu a výskumu. Nachádza sa v meste Limerick na západnom pobreží Írska a ponúka širokú škálu študijných programov. UL sa pýši svojím moderným kampusom, špičkovým vybavením a silným dôrazom na spoluprácu s priemyslom. Univerzita kladie veľký dôraz na praktické vzdelávanie, čo zaručuje, že študenti získavajú reálne skúsenosti počas svojho štúdia.

 

O podpise dvojitého diplomu, sme sa porozprávali s dekankou Fakulty podnikového manažmentu EUBA Anitou Romanovou.

Ako sa zrodila myšlienka uzatvorenia dohody o dvojitom diplome s University of Limerick?

Iniciatíva vznikla v rámci spolupráce Ekonomickej univerzity v Bratislave a Univerzity of Limerick v konzorciu pre dvojité diplomy HERMES. Fakulta podnikového manažmentu už dlhšie spolupracuje s Kemmy Business School, University of Limerick v medzinárodnej výskumnej sieti CRANET, ktorá je zameraná na výskum v oblasti personálneho manažmentu. Obe univerzity sú akreditované prestížnou akreditáciou AACSB, čo znamená porovnateľný štandard v oblasti zabezpečovania štúdia aj vedecko-výskumnej činnosti. Ďalšími dôvodmi pre vytvorenie programu dvojitého diplomu bolo vytvorenie príležitosti pre študentov Fakulty podnikového manažmentu študovať na univerzite v anglofónnom regióne, ktorý je súčasťou EÚ, rozšíriť portfólio ponúkaných programov dvojitých diplomov na bakalárskom stupni štúdia, vytvoriť pre študentov príležitosť študovať na univerzite s vysoko diverzitným, multikultúrnym, medzinárodným prostredím.

 

Na aké študijné programy sa dvojitý diplom s University of Limerick vzťahuje?

Zmluva o dvojitom diplome sa vzťahuje na bakalársky študijný program Fakulty podnikového manažmentu, Ekonomika a manažment podniku v slovenskom aj v anglickom jazyku, a program International Business na Kemmy Business School, University of Limerick, ktorá získala trojitú akreditáciu (AACSB, EQUIS, AMBA) a patrí medzi 1 % najlepších business schools na svete.

 

Čo tento dvojitý diplom prinesie pre študentov Vašej fakulty?

Študenti bakalárskeho stupňa v študijnom programe v slovenskom aj anglickom jazyku majú možnosť študovať a získať bakalársky titul z dvoch prestížnych európskych univerzít, vďaka čomu sa im otvárajú možnosti pre magisterské štúdium na univerzitách po celom svete. Študenti tiež môžu využiť túto jedinečnú príležitosť na vytváranie bohatej siete medzinárodných kontaktov, ktoré sú cenné už počas štúdia ako aj neskôr v rámci alumni komunity. Tým, že sa študenti v programoch dvojitých diplomov stávajú študentmi dvoch škôl súčasne, ich zážitok zo štúdia, vzťahy na akademickej pôde, aj angažovanosť sú intenzívnejšie v porovnaní s bežnými alebo krátkymi mobilitami.

 

Plánujete na fakulte v blízkej dobe uzatvoriť aj ďalšie dohody o dvojitých, prípadne spoločných diplomoch?

Fakulta podnikového manažmentu bude budovať portfólio nástrojov internacionalizácie tak, aby bolo v súlade so stratégiou internacionalizácie univerzity, a zároveň prinášalo atraktívne alternatívy pre študentov, ktoré vhodne doplnia ich vzdelanie pre uplatnenie v ďalšom kariérnom a osobnom raste.

 

Logo EUBA      University of Limerick, Ireland    Logo Fakulta podnikového manažmentu