Bratislava, 18. decembra 2018 – Slovenské univerzity a vysoké školy ekonomického zamerania sa mohli opäť uchádzať o finančný príspevok od Nadácie VÚB na úhradu nákladov súvisiacich so stážou významného zahraničného profesora na svojej škole. Víťazom v aktuálnej grantovej schéme sa stala Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pedagogické rady školy budúci akademický rok posilní uznávaný pedagóg - holandský ekonóm a psychológ, doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, PhD.

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave mali už druhý rok možnosť zapojiť sa do projektu medzinárodnej virtuálnej spolupráce Solved Student Challenges, ktorý je organizovaný v spolupráci s fínskou Lappeenranta University of Technology (LUT) a spoločnosťou Solved. Na projekte sa tento rok zúčastnilo 10 študentov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave, ktorí spolu so skupinou študentov z LUT riešili zadania a výzvy pre konkrétneho klienta – mesto Poprad. Výzvy sa týkali prípravy návrhov a odporúčaní zameraných na oblasti vzdelávania, podpory zdravého životného štýlu, sociálnu inklúziu marginalizovaných skupín, ekológiu a trvalú udržateľnosť.

Ekonomická univerzita v Bratislave spoluorganizuje v týždni od 10. - 14. decembra 2018 Workshop Inštitútu Ronalda Coasa. Medzi uznávanými členmi fakulty z prestížnych univerzít je tiež známy Robert Aliber, emeritný profesor Chicagskej univerzity. V minulosti veľa písal o finančnej kríze na Islande a spolu s Gyfli Zoega aj editoval Prelúdium na Islandskú finančnú krízu (Palgrave, 2011).

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2017/2018 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia). Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Študentské osobnosti Slovenska ak. r. 2017/2018 sa vyhlásili na slávnostnom podujatí 12.decembra 2018 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie posudzovali garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

V závere mesiaca novembra sa na ostrove Maurícius konalo zasadnutie Medzinárodnej organizácie univerzít tretieho veku - AIUTA, ktoré bolo spojené s medzinárodnou konferenciou zameranou na Multikulturalizmus na Univerzitách tretieho veku.

V týždni od 10. – 14. decembra 2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňuje Ronald Coase Institute Workshop o inštitucionálnej ekonómii. Toto prestížne podujatie je určené doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Kvalitní učitelia z prestížnych univerzít vedú 25 účastníkov zo všetkých kontinentov k zdokonaleniu sa v prezentácii výsledkov vlastného výskumu. Ďalšou dôležitou črtou workshopu je interaktívna neformálna atmosféra, ktorá podporuje vzájomný networking študentov.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 10. decembra 2018 členov hokejového tímu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zúčastnili 6. ročníka Hokejového turnaja univerzít. Toto podujatie sa konalo 7. novembra 2018 v spolupráci Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ), Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Ružinovského športového klubu.

Univerzita tretieho veku Bratislavskej Business School pripravila v spolupráci so združením STÁLE DOBRÍ adventné stretnutie s poprednou etnologičkou PhDr. Katarínou Nádaskou, PhD. Vo sviatočnej atmosfére sa ponoríme do rozprávania o zvykoch a tradíciách, z ktorých mnohé sú dodnes živé v rodinách vo všetkých kútoch Slovenska. Stretneme sa 13.12.2018 o 16,00 v Spoločenskej miestnosti V2 (budova rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave). Vstup je voľný. Všetci sú srdečne vítaní.

Tohtoročná konferencia UNINFOS sa bude po rokoch konať v Bratislave v dňoch 12. 12. 2018 - 14. 12. 2018. Využite túto príležitosť na získanie najnovších trendov a informácií v oblasti IKT pre vysoké školy.