1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe skutočnosti, že vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu, ktorá platí od 12. marca 2020 od 6.00 hodiny a ktorej „cieľom je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR“ a na základe odporúčaní krízového štábu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 zo dňa 12. 3. 2020 vydáva

Krízový štáb EU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2020, rozhodol, že od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 (vrátane) sa prerušuje výučba na dennom aj externom štúdiu na prvom a druhom stupni štúdia na všetkých pedagogických pracoviskách (Bratislava, Košice, Michalovce, Virt). Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou.

Dňa 3. marca 2020 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku, J.E. Margit BRUCK-FRIEDRICH, ktorá vystúpila s prednáškou v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prezentácii sa sústredila na dôležitosť medzinárodných zoskupení, výzvy, ktorým čelí Európska únia v 21. storočí a taktiež poukázala na význam ekonomickej a kultúrnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom.

Študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário, pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave), si aj tento rok zmeral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada).

Dňa 25. februára 2020 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave nový veľvyslanec Cyperskej republiky na Slovensku, J.E. p. Nicos P. NICOLAOU, ktorý vystúpil s prednáškou v rámci predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prezentácii sa sústredil nielen na históriu a medzinárodnú pozíciu svojej krajiny, ale tiež na aktuálnu situáciu v oblasti Stredozemného mora.

18. februára 2020 otvoril XXVII. edíciu predmetu Diplomacia v praxi na Ekonomickej univerzite v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska J.E. pán Andrew GARTH. Témou série prednášok letného semestra 2019/2020 je aktuálne ekonomické a politické dianie v Európe.